Texty písní Barenaked Ladies Barenaked Ladies Are Men Big Bang Theory Theme

Big Bang Theory Theme

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen miliards years ago expansion started. Wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mystery,
That all started with the big bang!

"Since the dawn of man" is really not that long,
As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song.
A fraction of a second and the elements were made.
The bipeds stood up straight,
The dinosaurs all met their fate,
They tried to leave but they were late
And they all died (they froze their asses off)
The oceans and pangea
See ya, wouldn't wanna be ya
Set in motion by the same big bang!

It all started with the big bang!

It's expanding ever outward but one day
It will pause and start to go the other way,
Collapsing ever inward, we won't be here, it wont be heard
Our best and brightest figure that it'll make an even bigger bang!

Australopithecus would really have been sick of us
Debating how we're here they're catching deer (we're catching viruses)
Religion or astronomy, Encarta, Deuteronomy
It all started with the big bang!

Music and mythology, Einstein and astrology
It all started with the big bang!
It all started with the big bang!
Náš celý vesmír byl horká hustá hmota.
Pak před téměř čtrnácti miliardy let
se začal rozpínat. Počkat...
Země se začala ochlazovat .
Autotrofní organismy začaly slintat,
Neandrtálci vyvinuli nástroje,
Postavili jsme zeď a taky piramidy ,
Matematika, věda, historie
nám odhalila to tajemství
že to vše začalo Velkým třeskem

Od „úsvitu lidstva“ to opravdu není tak dlouho,
Když každá galaxie vznikla v čase kratším
než za jaký zazpíváš tuhle písničku.
Zlomek sekundy
a vznikly prvky.
Dvounožci se napřímili,
všechny dinosaury dostihl jejich osud,
Zkusili utéct ale bylo pozdě
A všichni zemřeli (Vymrzly jim zadky)
Oceány a pangea
Vidíš, nechěl bys tam být
Uvedený do pohybu tím samým Velkým třeskem

Všechno to začalo Velkým třeskem!

Zjevně se to tedy rozpíná ale jednoho dne
Se to zastaví a začne jít opačnou cestou
Zhroutí se pak dovnitř, nebudeme tu,
nebude to slyšet
Naše nejlepší a nejjasnější schéma
kterému udělám ještě větší třesk!

Australopitékus by se z nás
vážně cítil špatně
Debatující proč jsme tady oni chytají jeleny
(my chytáme viry)
Náboženství nebo astronomie, Enkarta, Deuteronomium
Všechno to začalo s Velkým třeskem!

Hudba a mytologie, Einstein a astrologie
Všechno to začalo s Velkým třeskem!
Všechno to začalo s Velkým třeskem!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy