Texty písní Bathory Bathory Armageddon

Armageddon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I swear the oath of blood
and tear the virgin's flesh
I gash the wounds of heaven
and rides the wings of death

Tonight the cauldrons are filled
with brewage madeEof hate
Tonight we blasphemy
possessed we desecrate

Tonight we raise our cups
and toast in an angels blood
Salute hell's victory
despise the words of God

Armageddon

Eternal battlefields
no prisoners we take
We rape your sacred souls
behind the seven gates

Tonight you all will hear
the angels cry of pain
and in the sky you will see
the all eternal flame

On earth you mortal fools
obey the christian ways
but there is no mighty God
to hear your final prayers

Armageddon

Forks of lightning strikes in the sky
the sound of thunder rolls
Satan, chimes the bell of death
and beckon all your souls

Heaven's angels realizes
there is no place they can hide
Tonight the furnace gates of hell
stands open wide

Black witch of beauty
hovers around and cast her spells
Tonight a virgin's womb
shall breed a son of hell

Armageddon
(Armageddon)
Stvrdím svou přísahu krví
A rozervu maso panny
Rozetnu šrámy nebes
A osedlám křídla smrti

Dnes v noci jsou kotle naplněny
Odvarem z nenávisti
Dnes v noci se rouháme
Jsme posedlí a znesvěcení

Dnes v noci pozvedneme naše poháry
A připijeme si andělskou krví
Na zdraví vítězství pekla
Opovrhujeme Božími slovy

Armageddon

Věčná bitevní pole
Nebereme žádné zajatce
Znásilníme vaše posvěcené duše
Za sedmi branami

Dnes v noci všichni uslyšíte
Bolestný pláč andělů
A na nebi spatříte
Věčný plamen

Na zemi, vy smrtelní blázni
Naslouchající křešťanství
Ale není žádný mocný Bůh
Který by vyslyšel vaše poslední modlitby

Armageddon

Vidlice blesků rozrážejí oblohu
Ozývá se zvuk hromu
Satan rozeznívá zvon smrti
A svolává všechny vaše duše

Nebeští andělé si uvědomují
Že není žádné místo, kde by se mohli schovat
Dnes v noci, žhavé brány pekla
Zůstanou široce rozevřeny

Nádherná černá čarodějka
Se vznáší kolem a odříkává své kletby
Dnes v noci musí lůno panny
Zrodit syna pekla

Armageddon
(Armageddon)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy