Texty písní Bathory Bathory Sacrifice

Sacrifice

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I summoned up the living dead
and demons in the skies
I drank from chalice warm and red
and watched the virgin die

Present at ungodly births in holy paradise
I spread eternal dark on earth
And raped mother of Christ
(Oh, mother of Christ)

C'mon baby raise your knife
Welcome darling to my sacrifice
(Oh, sacrifice)

Tie the angel to the altar
Sacrifice to Lord of hell
Let the warm blood torrent, baby
While the moonlight sets the night on spell

I saw the lightning strike in the skies
And heard you roar of pain
Oh, lift the knife and strike once more
Your blood is mixed with the rain

C'mon baby raise your knife
Welcome darling to my sacrifice
(Oh, sacrifice)

[repeat verse 1]

[repeat verse 2]

[repeat chorus]
Vzývám žijící mrtvé
A démony na nebesích
Pil jsem z kalicha to teplé a rudé
A pozoroval, jak panna umírá

Přítomen při bezbožných zrozeních ve svatém ráji
Rozprostřu na Zemi věčnou temnotu
A znásilnil jsem Kristovu matku
(Ó, Kristovu matku)

Do toho, baby, pozvedni svůj nůž
Vítej, drahoušku, k mému obětování
(Ó, obětování)

Přivaž anděla k oltáři
Obětování Pánu pekla
Nech, baby, proudit teplou krev
Zatímco měsíční světlo připraví noc na zaříkávání

Viděl jsem na obloze blesk
A slyšel tvůj bolestný křik
Ó, zdvihni nůž a ještě jednou udeř
Tvá krev se smísila s deštěm

Do toho, baby, pozvedni svůj nůž
Vítej, drahoušku, k mému obětování
(Ó, obětování)

(opakuj 1 sloku)

(opakuj 2 sloku)

(opakuj refrén)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy