Texty písní Bathory Blood On Ice The Stallion

The Stallion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tendons and muscles of steel.
And the blaze of lightning in its eyes.
White as the snow on the hills.
And it's reins, that I hold, they are mine.

This stallion and sword in exchange
for my heart and both of my eyes.
The ravens of swift wings my sight
Surely now victory must be mine.

Eight legged stallion of mine.
Run with the speed of the winds.
Eight legged stallion I stride.
Run as if you carried wings.

I paint thee with the blood from my veins
Images of origin long lost.
I adorn your white mane and tail
With the stars that fell from the sky.

A glade in the Eternal deep dark Woods...
Midnight hours...

Sitting by his campfire alone one night,
the young man is approached by the Woodwoman.
She asks him to follow her
to her den where she promises him
magic for the price of his young heart.
Eager to win the upcoming duel,
he entrusts his heart into her wooden hands
for the ability to survive every
[cut or slit by his adversary.
And thus he had met the Woodwoman...
Šlachy a svaly z ocele
A žár blesku v jeho očích
Bílý jako sníh na kopcích
A jeho otěže, které držím jsou mé

Tento hřebec a meč výměnou
Za mé srdce a obě mé oči
Rychlokřídlé havrany mého zraku
Teď již musí, jistě, být vítězství mé

Můj osminohý hřebec
Běží rychlostí větru
Osminohý hřebec kráčí se mnou na hřbetě
Běží, jakoby byl unášen křídly

Namaluji trojici krví ze svých žil
Obrazy dávno zapomenutého původu
Ozdobím tvou bílou hřívu a ocas
Hvězdami, které spadly z oblohy

Mýtina v Nekonečné hloubce temných Hájů...
Půlnoc ...

Jedné noci seděl sám u svého táboráku
Přiblížila se k němu Dřevěná žena
Řekla mu, aby ji následoval
Do její skrýše, kde mu slíbila
Kouzlo za cenu jeho mladého srdce
Dychtivý vyhrát nadcházející souboj
Svěřil své srdce do jejích dřevěných rukou
Pro schopnost vždy přežít
Rozsekání nebo rozpárání od svého protivníka
A tak se setkal s Dřevěnou ženou ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy