Texty písní Bathory Nordland II Death And Resurrection Of A Northern Son

Death And Resurrection Of A Northern Son

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here I am : enemies : come and taste the steel of my sword
the earth was still young and the land all new when it was forged
ore of themountain towering wowards endless sky
the runes down its blade the last thing you will see before you die

In the spring we sailed from Asa Bay with wind and tide
twenty-nine in all we were : bloodbrothers side by side
down foreign coasts : across the ocean : wind would fill our sail
high adventures : better to fall by the sword than to die from age or ail

The emperor I served in Miklagard : grand guard was I
me and my brothers in gold were paid : on my sword I did rely
returning to Nordland by horse : ambushed were we
and so here I am : come enemies : cornered with my back to the sea

The ground beneath our feet all red awash with human blood
severed limbs and bodies dead : prepare to meet thy God
shoulder by shoulder : knee by knee : bloodbrothers by my side
forgive me mother for missing the unseen blow that cut me down from behind

All still : no more pain : the wind whispering my name
this wound my last : the darkness around me seems vast
Then a bright light I see : the clouds swirl and part before me
in the distance a woman approaching : with a gesture she invites me to proceed

Then a bronze horn I hear : it calls me : and the bridge seems to stretch for a lifetime
way before me a palace is rising : out of the mist : like a mountain it stands
And it greets me with gates open wide : all around me bloodbrothers by my side
and they show me the seat that bears my name : my place at the table of Oden I do claim
Jsem zde: nepřátelé: pojďte a ochutnejte ocel mého meče
Planeta Země byla stále mladá a zem zcela nová, když jsem byl stvořen
Masiv hory tyčící se vzhůru k nekonečnému nebi
Jeho ostří je to poslední, co uvidíš, než zemřeš

Na jaře jsme s větrem a přílivem plachtili z Asa Bay
Bylo nás celkem 29: pokrevní bratři, bok po boku
Dolů neznámým pobřežím: přes oceán: vítr plnil naši plachtu
Velké dobrodružství: lepší zemřít mečem v boji nežli věkem či nemocí

Vládce, kterému jsem sloužil v Miklagardu: byl jsem vrchní strážce
Já a mí bratří jsme byli placeni zlatem: velmi jsem spoléhal na svůj meč
Vraceli jsme se zpět do Nordlandu na koni: byli jsme přepadeni
A tak jsem zde: přicházejí nepřátelé: zahnali mne zády k moři

Země pod našima nohama je zaplavena lidskou krví
Oddělené kusy masa a mrtvá těla: jsou připraveny na setkání s tvým Bohem
Rameno na rameni: koleno u kolene: pokrevní bratři po mém boku
Odpusť mi, matko, za úder, který jsem neviděl a který se do mne zezadu zasekl

Všechno ztichlo: už více žádná bolest: vítr šeptající mé jméno
Toto je mé poslední zranění: temnota kolem mne se zdá být obrovská
Potom vidím jasné světlo: mraky víří a rozevřely se přede mnou
V dálce se blíží žena: gesty mne pobízí, abych přistoupil

Potom uslyším bronzový roh: volá mne: a zdá se, že se ten most táhne stejně jako délka života
Na cestě přede mnou se objevuje palác: venku z mlhy: tyčí se tam jako hora
A vítá mne svými široce rozevřenými branami: všude kolem jsou mí pokrevní bratři po mém boku
A ukazují mi křeslo, jež nese mé jméno: žádám o své místo u Odinova stolu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy