Texty písní Bathory Nordland II Vinland

Vinland

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Forward : ride the ocean's waves
be bold : glory to the brave

Deep the sea : above me eternal sky
freezing winds : cold to the limbs : the waves are high
sleepless nights : the bleak moonlight : the chill and damp
by morning light : a strip of land we see

Vinland : crossing the endless raging ocean
Vinland : follow the stars and the sign of the raven
Vinland : watch the horizon for the strip of the western land
Vinland : plough through the waves white wolfs at a raging sea

The wind : mighty : fills your sail
onward : to the land in your fathers' tale

Forward brothers : reward awaits the bold and brave
white sons of north : through hail and storms : we rode the waves
we beach the ship upon the coast of western land
and rest our tired limbs among the reed and sand

Vinland : crossing the endless raging ocean
Vinland : follow the stars and the sign of the raven
Vinland : watch the horizon for the strip of the western land
Vinland : plough through the waves white wolfs at a raging sea
Kupředu: jeď po vlnách oceánu
Buď pevný: sláva patří statečným

Hluboké moře: nade mnou věčné nebe
Mrazivý vítr: končetiny chladnou: vlny jsou vysoké
Probdělé noci: pochmurný měsíční svit: mráz a vlhko
Když se rozední: vidíme pruh země

Vinland: přeplujeme nekonečný zuřící oceán
Vinland: následuj hvězdy a havrana
Vinland: pro pruh západní země sleduj obzor
Vinland: probij se pres bilé vlky vln na rozbouřeném moři

Vítr: mohutný: plní Tvou plachtu
Vpředu: do země z otcova vyprávění

Kupředu, bratři: pevné a statečné čeká odměna
Bílí synové Severu: přes krupobití a bouře: přepluli jsme vlny
S lodí jsme najeli na pobřeží země na Západě,
a nechali jsme své unavené svaly spočinout
v rákosu a pśiku.

Vinland: přeplujeme nekonečný zuřící oceán
Vinland: následuj hvězdy a havrana
Vinland: pro pruh západní země sleduj obzor
Vinland: probij se pres bilé vlky vln na rozbouřeném moři
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy