Texty písní Bathory The Return... The Return Of Darkness And Evil

The Return Of Darkness And Evil

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A sorcery written in blood
Whispered by a Witch in the dawn
Summon the darkness pure evil and death
And gather the legions of scorn

The darkness possesses you your soul scream in vain
Tonight the Hellfire shall burn
Thunder and lightning the ancient prediction
The bells chime for Satan's Return...

(Blasphemy
Sorcery)

It's the RETURN of the darkness and evil
It's the RETURN of the fire and flame
It's the RETURN of my master Satan
It's the RETURN of desire and pain

Sacrifice a virgin to the flames of burning Hell
Black Witch of beauty recite the words of spell
Gather masses run in circles scream for mercy cry of pain
No mercy for the blessed in Hell you all will burn in lord Satan's name

Now descend from the burning blasting sky
Holding the reigns ride the night
Satan appear in full glory and pride
The raped souls of Heaven cries

Blasphemy
Victory
Desecration
Hell and damnation

It's the RETURN of the darkness and evil
It's the RETURN of the fire and flame
It's the RETURN of my master Satan
It's the RETURN of desire and pain
Kouzla psaná krví
Šeptá za úsvitu čarodějnice
Vzývá temnotu, čisté zlo a smrt
A shromáždění legií opovržení

Posedla tě temnota, tvá duše marně křičí
Dnes v noci musí zahořet pekelný oheň
Hrom a blesk, starověké proroctví
Zvony vyzvánějí pro Satanův návrat...

(Rouhání
Čarodějnictví)

Je to NÁVRAT temnoty a zla
Je to NÁVRAT ohně a plamene
Je to NÁVRAT mého pána Satana
Je to NÁVRAT touhy a bolesti

Obětuje pannu v plamenech hořícího Pekla
Nádherná Černá Čarodějnice recituje slova zaříkání
Shromážděné masy pobíhají v kruzích, křičí pro smilování a naříkají bolestí
Žádné smilování pro Peklem blahoslavené, vy všichni shoříte ve jménu pána Satana

Nyní sestup z hořící a rozpadajcí se oblohy
Držíš vládu, jeď nocí
Satan se zjeví v plné slávě a pýše
Znásilněné duše nebes pláčí

Rouhání
Vítězství
Znesvěcení
Peklo a zatracení

Je to NÁVRAT temnoty a zla
Je to NÁVRAT ohně a plamene
Je to NÁVRAT mého pána Satana
Je to NÁVRAT touhy a bolesti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy