Texty písní Bathory The Return... The Rite Of Darkness

The Rite Of Darkness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Crusted blood on altar black
The rite of dark is done
The semen burn in sacred flames
The Witches sings their song

The night is filled with joyous laughters
Orgy of the damned
Prepare for sacrifice by death
On my command

Infernal eternal
With the power in our veins
THE RITE OF DARKNESS

Candles glow with strength and glory
Blind the eye of sun
Demons rings the sabbath bell
The rite of dark is done

Naked bodies form the circle
Flesh and lust collide
Warm blood float and torrent faster
The wounds stands open wide

Sorcery blasphemy
Recite the words of spell
THE RITE OF DARKNESS deeds of hell
Zaschlá krev na černém oltáři
Temný rituál je dokončen
Sperma hoří ve svatých plamenech
Čarodějky zpívají svou píseň

Noc je naplněna radostným smíchem
Orgie prokletých
Připrav se na obětování smrtí
Na můj rozkaz

Věčně pekelní
Se silou v našich žilách
RITUÁL TEMNOTY

Svíce žhnou se silou a slávou
Oslepují sluneční oko
Démoni zvoní na zvon sabbathu
Temný rituál je dokončen

Nahá těla v kruhu
Kříží se maso a chtíč
Potoky teplé krve proudí rychleji
Zranění zůstávají doširoka rozevřena

Magické rouhačství
Recitace slov zaříkávání
RITUÁL TEMNOTY, skutky pekla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy