Texty písní Before The Dawn Soundscape Of Silence Dying Sun

Dying Sun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

By the powers vested in me
By the entity of choice
I pronounce myself dead
At 4:18 am
I am gathered here
To remember the deceased within me

Last flames of the dying sun
Will burn my world
Creating a starless universe
Awaiting the kingdom come
And for rebirth of angels
I sacrifice this earth

Lowered into the grave
My empty casket
So I can rest in peace
Self created funeral
Will finally purify
By this burial
The stains in me
Silami vloženými do mně
Bytostí mé volby
Prohlašuji se za mrtvého
Ve 4:18 ránp
Hniji tu
Abych si připomněl zesnulého ve mně

Poslední plameny umírajícího slunce
Spálí můj svět
Tvoří bezhvězdný vesmír
Čekají na příchod království
A znovuzrození andělů
Obětuji tuhle zemi

Spuštěn do hrobu
Má prázdná rakev
Tak mohu odpočívat v míru
Sobě stvořený pohřeb
Konečně očistí
Tento pohřeb
Špínu ve mně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy