Texty písní Before The Dawn Soundscape Of Silence Fabrication

Fabrication

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The best defense
Needs to be built alone
Gather the stones
And create your own
Like the time has told
Like the past has shown
Despite the fear we must stand alone

Destroy
To break the circle of lies and terminate
Everyone that dares to confront
My defense is strong

Bleed inside
Show no signs of weakness
Regardless of the discomfort
Submit yourself to this fabrication

Crawl inside
And be perfectly still
In solitude by your own will
The great escape
From the world around
Is to bury yourself below the ground
Nejlepší obhajoba
Potřebuje být sama
Posbírat kamení
A stvořit vlastní
Časy vypovězeny
Minulost ukázána
Opovrhovat strache, musíme stát sami

Zničit
Prolomit kruh lží a omezení
Každý, kdo se odváží čelit tomu
Má obhajoba je silná

Krvácet uvnitř
Neukazovat žádná znamení či slabost
Bez ohledu na nepohodlí
Připojit se k tomuto zřízení

Plazit se uvnitř
A stále být perfektní
V samotě vlastní vůlí
Velký útěk
Z okolního světa
Znamená pohřbít se pod zemí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy