Texty písní Big Sean Finally Famous Celebrity

Celebrity

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Chorus:
I am in love with the lies, the love, the rise, the wrongs,
They told me that it wouldn’t be night for long!
The lights, the love, the rise, the loss
They told me that it wouldn’t be night for long!

And I’m in love with the lights, the love,
Celebrity house, Hollywood parties that never get old!
Table full of new.., champagne new,
But my money is on Venus, but my neck is on glue.
I need a girl that look better than my girlfriend,
Not the ones that look better than their girlfriends,
Paparazzi try to pop… since I make …
But I just had my face doing a…
Hoody over my head, Jedi,
And again, looking like a baby seal,
Louis V… she ain’t got no man in him,
She got no companion, she’s Jenifer Aniston,
I’m trying to hit her, and her friend!
And again, and again,
Pass it to my.. this city we’re landing in!
What happens when it all falls,
And the success is all gone, and is all gone?
But for now I’m a celebrity!
For now I’m a celebrity!

Chorus:
Cause I’m in love with the lies, the love, the rights, the wrongs,
They told me that it wouldn’t be night for long!
The lights, the love, the rise, the loss
They told me that it wouldn’t be night for long!

The money they said that is the root of all evil,
At least that’s what the pastor tried to teach us,
But he ain’t pass around and collects and play,
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
..heavy way as soon as his speech..
The happy of that girls is cool!
Shit, I’m trying to get.. too!
Bit how is it the root of all evil?
If it could take my whole family out..
…bugs me, bugs jury .. come and see 3PO.
Smoke so much, I gotta see 3POs
Cause I’m worldwide tour with me and..
Most cut the… behind the mikes like…
So I hate to lose my mike like..
What happens when it all falls,
And the success is all gone, and is all gone?
But for now I’m a celebrity!
For now I’m a celebrity!

Chorus:
Cause I’m in love with the lies, the love, the rights, the wrongs,
They told me that it wouldn’t be night for long!
The lights, the love, the rise, the loss
They told me that it wouldn’t be night for long!

Anything in life for love and meaning,
I hope they never try to tell me I’m leaving,
Getting everything I want, then I’ve got my mom next,
And the resign checks right after the contract.
My boys have a crazy flow…
I guess cause I was active on a radio.
Way back in high school, yeah nigger same team,
Way before…
We just contract needs!
It’s funny now when I look back,
Cause… the inspiration to drag needs.
Chorus:
Já jsem v lásce s lží, láska, vzestup, křivdy,
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!
Světla, lásky, růst, ztráta
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!

A já jsem v lásce s světla, lásky,
Celebrity house, Hollywood stran, které nikdy nezestárne!
Tabulka plný nových .., champagne nové,
Ale moje peníze na Venuši, ale můj krk je na lepidlo.
Potřebuji dívku, které vypadají lépe, než moje přítelkyně,
Ne ty, které vypadají lépe než jejich přítelkyně,
Paparazzi snaží pop ... co jsem udělat ...
Ale já jsem prostě musel můj obličej dělá ...
Kapucí přes hlavu, Jedi,
A opět, vypadá jako tuleně,
Louis V ..., že není žádný muž si v něm,
Ona nemá žádný společník, ona je Jenifer Aniston,
Snažím se ji uhodil, a její přítel!
A znovu a znovu,
Pass to moje .. toto město jsme na přistání!
Co se stane, když to všechno padá,
A úspěch je všechno pryč, a je všechno pryč?
Ale teď jsem celebrita!
Pro tuto chvíli jsem celebrita!

Chorus:
Protože jsem v lásce s lží, láska, práva, křivd,
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!
Světla, lásky, růst, ztráta
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!

Peníze, které říká, že je kořenem všeho zla,
Alespoň, že to, co pastor snažil naučit nás,
Ale není projít kolem a shromažďuje a hrát,
Najít další texty na www.sweetslyrics.com
.. Tak těžké, jakmile se jeho řeči ..
Rád tohoto dívek je cool!
Do prdele, já jsem se snaží dostat .. taky!
Bit Jak je to kořen všeho zla?
Pokud to může trvat celou moji rodinu z ..
... Mě chyby, chyby poroty .. Přijďte se podívat 3PO.
Kouř tolik, že musíš vidět 3POs
Protože jsem celosvětové turné s sebou a ..
Většina střih ... za Mikeš jako ...
Takže jsem nerad ztrácím Mike jako ..
Co se stane, když to všechno padá,
A úspěch je všechno pryč, a je všechno pryč?
Ale teď jsem celebrita!
Pro tuto chvíli jsem celebrita!

Chorus:
Protože jsem v lásce s lží, láska, práva, křivd,
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!
Světla, lásky, růst, ztráta
Řekli mi, že to nebude na dlouho noc!

Cokoliv v životě lásku a smysl,
Doufám, že nikdy se snaží říct mi, že jsem odcházel,
Jak všechno, co chci, pak mám mámu další,
A vzdát kontroly právo po uzavření smlouvy.
My kluci šílený tok ...
Myslím, že protože jsem byl aktivní v rádiu.
Cesta zpět na střední škole, jo negře jednom týmu,
Tak před ...
Právě jsme smlouvu potřebuje!
Je to legrační, teď když se podívám zpátky,
Příčina ... inspirace pro táhnout potřeby.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy