Texty písní Big Sean Finally Famous So much more

So much more

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Feeling like I got the cheat code to life
Jewelry looking like it got free throwed in ice
Debatin’ with the reaper not to repo my life
Cause in my 23 years I done lived a couple lives
Like why? cause I stunt, bags of trees, like its fall
The girls that was outta my league tryna play with my balls
I pay bills, I work hard
And when my momma cried a river, they never gave us a bridge
They gave us a bridge card, nigga
Ridin’ low, puffin on lye
I came way too far to f-ck it up now
Text from my mom said “me and your grandma proud”
I’m way too deep in the game to go sit back in the crowd
Teacher told me get a job, save up for a 401(k)
Man I’d rather be young and shit, countin’ $401k.
I’d rather die with a smile instead
I’m just multiplying the money and dividing the legs
B-I

(Been this way before)
(Dream of finding so much more)

But I’m never dividing the bread
Bitch I bet I get the debit if I don’t get the cred (I deserve)

Throwin’ westside up like Pac, when they pop ya block up,
Big Poppa flock off, you holy lil ? holy Kenobi, chewbacca
I’m Balenciaga, Chanel, Hermes but I betchu that you won’t find it
Rocking Louie and MC’ing
Guess I’m closed (clothes) minded
Obama suite, you one below, up in the Joe Biden
I’m in your city just chillin’, where are your hoes hiding?
24k for the fit because it’s 24 carats
And I can’t lie, the price’ll probably go up when I wear it
I’m just D-Town reppin’
And makin’ all these niggas who second guessed it regret it
Regret it like half the hoes I smashed in the sheets
At least I realise now how much I loved Ashlee Marie
And when it’s all said and done I’d probably give her my knee
Cause she put up with too many games not to have her a ring
Man she almost cried when she seen me on TV on BET
Just making it seem easy
Standing next to Common Sense and Yeezy
And the whole world’s seen me
Bitch I know you seen me

http://www.hotnewsonglyrics.com/big-sean-so-much-more-lyrics.html

(Been this way before)
(Dream of finding so much more)

“Man, I wake up to a wet dream
Everyday’s a Friday and every nights a sex scene
Every week is fashion week and every day I’m pressed clean
Detroit’s Angel, I even got red wings
I’m headed to the ball, me and three prom queens
My life’s prom night and guess who the Prom King
They having a kissing fight and I’m Don King
Everybody know I’m coming soon like LeBron’s ring”

You tell me that wasn’t verse of the year
Man that shit deserves a hearse and a tear
Swear to God I’m overlaid, all my girls get overf-cked
All my deals be overpaid and all my joints get over stuffed
Finally Famous bitch, there aint a f-cking thing thats over us
So take that check out and owe it up
Man I turned impossible possible
And what these niggas can barely see in the optical
The same teacher who told me rappin’ is what not to do
Said I’m throwin my life away if I drop outta school
Want me to come speak to the kids, the point I gotta prove
Is that I did everything they told me not to do
After I went down the road, they told me not to cruise
They aint know that was my road to success
Now my picture on the wall hanging to help the kids follow through
My dream girl is every night, my dream car is optional
My old school look like a T-Rex, I should feed her fossil fuels
Man, I turn my enemies to molecules
Little hoes
Without any preparation, I exceed these expectations
Man, they wanna see me dead, but I gave them dedication
I’m yellin’ f-ck em all, with a hundred exclamations
Cause I’mma be the man til my f-cking expiration

B-I-G, I do it
This goes out to my muthaf-cking city
Detroit, Westside to be exact
Right over there on Northline..
Pocit, jako bych dostal kódy k životu
Šperky vypadající, jako by dostal zdarma throwed v ledu
Debatin "s Reaper není repo můj život
Příčina v mých 23 roků žil jsem udělal pár žije
Stejně jako proč? protože jsem kousek, tašky stromů, stejně jako jeho pád
Dívky, které bylo pryč můj ligy tryna hrát s míčky
Platím účty, jsem tvrdě pracovat
A když se moje máma plakala řeky, ale nikdy nám most
Dali nám most karty, nigga
Ridin 'nízké, papuchalků na louh
Přišel jsem příliš daleko, aby f-ck to nyní
Text z Máma říkala, "já a vaše babička hrdý"
Jsem příliš hluboko ve hře jít sedět v davu
Učitel mi řekl, že najít si práci, šetřit na 401 (k)
Muž, kterého jsem radši mladý a do prdele, countin "$ 401k.
Raději zemřít s úsměvem místo
Já jsem jen násobení a dělení peněz nohy
B-I

(Byl jsem tímto způsobem předem)
(Dream najít mnohem víc)

Ale já jsem nikdy tak, že se chléb
Fena Vsadím se, že jsem si na vrub, když nedostanou Cred (I zaslouží)

Throwin "Westside se jako Pac, když pop ya ucpat,
Big Poppa stádo pryč, ty svatá lil? Svatý Kenobi, Chewbacca
Jsem Balenciaga, Chanel, Hermes ale betchu, že nenajdete to
Houpací Louie a MC'ing
Asi jsem zavřené (oblečení), zlobil se
Obama Suite jeden dole, v Joe Biden
Jsem ve vašem městě právě Chillin ", kde jsou vaše motyky skrývá?
24k za vhodné, protože je to 24 karátů
A já nemůže lhát, price'll asi jít, když jsem nosit
Já jsem jen D-Town reppin "
A Makin 'všechny tyto niggas, kdo druhý, uhádli litovat
Litovat, stejně jako polovina motyky jsem rozbil v listech
Alespoň Nyní si uvědomuji, jak moc jsem milovala Ashlee Marie
A když je to všechno řekl a udělal, pravděpodobně bych jí mé koleno
Příčina se smířit s příliš mnoho her, aby si jí prsten
Muž málem plakala, když mě viděl v televizi na sázkových
Jen se to zdát snadné
Stojící vedle zdravého rozumu a Yeezy
A celý svět viděl já
Fena Vím, že jsi mě viděl

http://www.hotnewsonglyrics.com/big-sean-so-much-more-lyrics.html

(Byl jsem tímto způsobem předem)
(Dream najít mnohem víc)

"Člověče, jsem se probudil na vlhký sen
Každý den je pátek a každou nocí sexuální scény
Každý týden je týden módy, a každý den jsem stiskl čisté
Detroit je Angel, dokonce jsem dostal Red Wings
Já jsem šel na ples, já a tři ples královny
Můj život je Prom Night, a hádejte, kdo Prom krále
Oni mají líbat boj a já jsem Don King
Všichni vědí, že přijdu brzy, jako Ring LeBron je "

Můžete mi říct, že není verš z roku
Muž, který si zaslouží hovno pohřební vůz a slzy
Přísahám bohu jsem obložil, všechny mé dívky overf-cked
Všechny mé nabídky je přeplatek, a všechny moje klouby se na plněné
Nakonec Slavné fena, není f-cking co to je za námi
Tak si to vyzkoušet a vděčí za to
Muž, kterého jsem se obrátil nemožné možné
A co tyto niggas si sotva vidět v optické
Stejného učitele, který mi řekl, Rappin "je to, co nedělat
Řekl jsem throwin svůj život dál, když pokles pryč školy
Chceš, abych přišel mluvit s dětmi, místo musím dokázat
Je, že jsem udělal všechno, co mi nebude dělat
Poté, co jsem šel po silnici, řekli mi, že pro plavbu
Oni se neví, to byla moje cesta k úspěchu
Teď se mi obraz na stěně visí na pomoc dětem dotáhnout do konce
Mým snem je dívka každý den, moje auto snů je volitelné
Moje stará škola vypadá jako T-Rex, mám krmit ji fosilních paliv
Muž, obracím své nepřátele na molekuly
Little motyky
Bez přípravy, jsem vyšší než očekávání
Muž, chtějí mě vidět na prkně, ale já jsem jim dal zasvěcení
Jsem yellin "f-ck Em All, se stovkou výkřiky
Příčina I'mma být muž til můj f-cking vypršení

B-I-G, já to
To vyjde na mé muthaf-cking města
Detroit, Westside, abych byl přesný
Támhle na Northline ..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy