Texty písní Black Dahlia Murder Unhallowed Hymn For The Wretched

Hymn For The Wretched

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

we are the blackness of the night
cold wind that cuts your flesh
we are the enemy praying for your certain death
we are what was, will be forevermore
in the stillest hours we awaken, enshrouded in the dark

children of the blackest seed
reared on murder and deceit
we are the thorns of human woe
his will be done

to the humble maggots
to the putrid flies
where death and hatred lurk
we shall survive

to the diseases
to the sharpest knives
when daybreak no more comes
we shall arise

we are the sickness, the stench of the deceased
your father's secret shame
our violent wrath shall be unleashed
we feast on blood and the weakness of your kind
from the haunted depths we have arisen to slither as the snake

children of the blackest seed
reared on murder and deceit
we are the thorns of human woe
his will be done

to the humble maggots
to the putrid flies
where death and hatred lurk
we shall survive

to the diseases
to the sharpest knives
when daybreak no more comes
we shall arise

lurking legion of the obscene
unheard forever in between
unbound
the liars in wait
our being you forsake

whispers upon the winds, profane
unheard, the wretched and the insane
unbound, forgotten, ignored
the ugliness abhorred

[solo]

the razor; the bullet; the length of rope
our tools are numerous, our hatred overflows
the razor; the bullet; the length of rope
a lapse of sanity plummets to earth below

we are the blackness of the night
cold wind that cuts your flesh
we are the enemy praying for your certain death
we are what was, will be forevermore
in the stillest hours we awaken, enshrouded in the dark

we are the sliver in your god's feeble hand
during the silent hours, the shadows we command
we're the undying insect, from the deepest cracks we came
for aeons we have lurked and for aeons we shall remain!
jsme černost na noc

studený vítr, že škrty vaše tělo

jsme nepřítele modlil za Váš jistou smrt

jsme, co bylo, bude navěky

v stillest hodinách probudí, enshrouded ve tmě

děti z nejčernější osiva

chovaných na vraždu a lsti

jsme trní lidských běda

jeho bude provedeno

na pokorného červi

na ztuchlý mouchy

v případě smrti a nenávisti číhané

jsme se přežít

k chorobám

k nejostřejší nože

při rozednění už přichází

my se objevit

jsme na nemocenské, na zápach ze zemřelých

Váš otec je tajný hanba

naše násilné prchlivostí se odvázat

jsme hostinu na krev a slabosti svého druhu

od strašidelný hloubkách jsme objevily se sklouznout jako had

děti z nejčernější osiva

chovaných na vraždu a lsti

jsme trní lidských běda

jeho bude provedeno

na pokorného červi

na ztuchlý mouchy

v případě smrti a nenávisti číhané

jsme se přežít

k chorobám

k nejostřejší nože

při rozednění už přichází

my se objevit

číhající legie z obscénní

nevyrovnaném navždy mezi

nesvázaný

na lháře v počkat

naší době vás opustím

šuškání na větry, zneuctěnou

nevyrovnaném je ubohý a blázen

nevázaný, zapomněli, ignorovat

v ošklivost ošklivosti

[solo]

o Břitka; kulku, délka lana

naše nástroje jsou četné, naše nenávist přetečení

o Břitka; kulku, délka lana

ukončení příčetnosti plummets na zemi pod

jsme černost na noc

studený vítr, že škrty vaše tělo

jsme nepřítele modlil za Váš jistou smrt

jsme, co bylo, bude navěky

v stillest hodinách probudí, enshrouded ve tmě

jsme odštípnout ve vašem Boží Mdlá ruky

během tiché hodiny, stíny přikazujeme

jsme se nehynoucí hmyzu, z nejhlubší trhliny jsme přišli

pro aeons jsme lurked a aeons budeme i nadále!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy