Texty písní Black Sabbath Black Sabbath Black Sabbath

Black Sabbath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What is this that stands before me?
Figure in black which points at me
Turn around quick, and start to run
Find out I'm the chosen one

Oh nooo!

Big black shape with eyes of fire
Telling people their desire
Satan's sitting there, he's smiling
Watches those flames get higher and higher

Oh no, no, please God help me!

Is it the end, my friend?
Satan's coming 'round the bend
people running 'cause they're scared
The people better go and beware!
No, no, please, no!
Co je to, co stojí přede mnou?
Postava v černém, která na mě ukazuje
Otočím se a začnu utíkat
Zjistím, že jsem vyvolený

Ach, neee!

Velká černá skvrna s ohnivýma očima
Říká lidem jejich touhy
Satan sedí, směje se
Sleduje plameny šlehat výš a výš

Ach ne, ne, Bože prosím pomoz mi!

Je to konec, můj příteli?
Satan přichází, je za rohem
lidé utíkají, protože se bojí
Raději jděte a buďte opatrní!
Ne, ne, prosím, ne!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy