Texty písní Black Sabbath Paranoid Electric Funeral

Electric Funeral

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Reflex in the sky warn you youre gonna die
Storm coming, youd better hide from the atomic tide
Flashes in the sky turns houses into sties
Turns people into clay, radiation minds decay

Robot minds of robot slaves lead them to atomic rage
Plastic flowers, melting sun, fading moon falls upon
Dying world of radiation, victims of mad frustration
Burning globe of oxyn fire, like electric funeral pyre

Buildings crashing down to a cracking ground
Rivers turn to wood, ice melting to flood
Earth lies in death bed, clouds cry water dead
Tearing life away, heres the burning pay
Electric funeral
Electric funeral
Electric funeral
Electric funeral

And so in the sky shines the electric eye
Supernatural king takes earth under his wing
Heavens golden chorus sings, hells angels flap their wings
Evil souls fall to hell, ever trapped in burning cells!
Reflex na obloze upozorňuje na to že zemřeš
Bouře přichází, radši se schovej před atomovou vlnu
Blesky na obloze změní vaše domy v svinstvo
Změní lidi v hlínu, radiace rozloží mysl

Robotí mysl robotích otroků je vede k atomové zuřivosti
Plastové květiny, tající slunce, blednoucí měsíc padá na
Umírající svět radiace, oběti šílené frustrace
Hořící zeměkoule oxynového ohně,jako elektrická pohřební hranice

Budovy padají na praskající zemi
Řeky se změní ve dřevo, led roztaje v povodeň
Země leží v smrtelné posteli, mraky plakají mrtvou vodu
Trhá život pryč, tady je hořící platba
Elektrický pohřeb
Elektrický pohřeb
Elektrický pohřeb
Elektrický pohřeb

A tak na nebi svítí elektrické oko
Superpřírodní král bere zemi pod svá křídla
Nebeský zlatý sbor zpívá, pekelní andělé mávají křídly
Zlé duše padají do pekla, všichni jsou uvězněni v hořících celách
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy