Texty písní Blackfield Blackfield II End Of The World

End Of The World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Don't you forget what I've told you
So many years
We are hopeless and slaves to our fears
We're an accident called human beings

Don't be angry for loving the baby
And say it's unreal
So many lives turned to salt
Like roses who're hiding their thorns

It's the end of the world
The end of the world
It's a prison for dreams and for hopes
And still we believe there is God
It's the end of the world
The end of the world
We're dead but pretend we're alive
Full of ignorance, fools in disguise

In your room doing nothing
But staring at flickering screens
Streets are empty, but still you can hear
Joy of children turning to tears

Disease hides around every corner
Quiet, lay still
Wait for a moment to hear
We forgot what is touch, what to feel

It's the end of the world
The end of the world
It's a prison for dreams and for hopes
And still we believe there is God
It's the end of the world
The end of the world
We're dead but pretend we're alive
Full of ignorance, fools in disguise

Take this pill, it will make you feel dizzy
And then give you wings
Soon, boy, you'll fall into sleep
Without nightmares, without any fears

If you wake up in hell or in heaven
Tell the angels we're here
Waiting below for a dream
Here in the garden of sin

It's the end of the world
The end of the world
It's a prison for dreams and for hopes
And still we believe there is God
It's the end of the world
The end of the world
We're dead but pretend we're alive
Full of ignorance, fools in disguise
Nezapomeň co jsem ti řekl
Tak mnoho let
Jsme zoufalí a otroky našich obav
Jsme nehoda nazvaná lidské bytosti

Nebuďte naštvaní na to že milujete dítě
A řeknete to je nereálné
Tolik životů se obrátilo v sůl
Jako růže které schovávají své trny

To je konec světa
Konec světa
To je uvěznění snů a naděje
A stále věříme: zde je Bůh
To je konec světa
Konec světa
Jsme mrtví ale předstíráme že jsme naživu
Plní nevědomosti, hlupáci v převleku

V tvém pokoji se nic neděje
Ale zíráš na blikající obrazovky
Ulice jsou prázdné, ale stále můžeš zaslechnout
Radost dětí obracejících se k pláči

Nemoc se skrývá za každým rohem
Ticho, lež tiše
Počkej chvíli abys to slyšel
Zapoměli jsme co je dotek, co má cit

To je konec světa
Konec světa
To je uvěznění snů a naděje
A stále věříme: zde je Bůh
To je konec světa
Konec světa
Jsme mrtví ale přestíráme že jsme naživu
Plní nevědomosti, hlupáci v převleku

Vezmi si tuto pilulku, způsobí ti to závrať
A pak dostaneš křídla
Brzy, chlapče, podlehneš spánku
Bez nočních můr, beze strachu

Když se probudíš v pekle nebo v nebi
Řekni andělům: jsme zde
Čekáme dole na sen
Tady v zahradě hříchu

To je konec světa
Konec světa
To je uvěznění snů a naděje
A stále věříme: zde je Bůh
To je konec světa
Konec světa
Jsme mrtví ale přestíráme že jsme naživu
Plní nevědomosti, hlupáci v převleku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy