Texty písní Blackfield Blackfield II Some Day

Some Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When you were a boy
You had no place inside your parents' world.
You were falling like the leaves
From an old and dying tree

You went to school,
But the teachers made you feel a fool
While the children played with joy
You're the one who were avoid

Some day you will find a better place to stay
You'll never need to feel this way again

Show a smile,
They'd like to have you in the members club
They'll buy you drinks and tell you lies
Paper umbrella with some ice.

No one cares,
About that fucking pretty face you have,
It means nothing much this life
So find the highest cliff and dive.

Some day you will find a better place to stay
You'll never need to feel this way again
Když jsi byl chlapec
Neměl jsi místo ve světě svých rodičů.
Padals jako listí
Ze starého a umírajícího stromu

Chodils do školy,
Ale kvůli učitelům ses cítil jako blázen
Zatím co si děti bezstarostně hrály
Tys byl jediný komu se vyhýbaly

Jednou najdeš lepší místo k životu
Už nikdy se nebudeš muset takhle cítit

Usměj se,
Rádi by tě měli ve svém klubu
Koupí ti drink a budou lhát
Koktejlový deštníček a pár kostek ledu

Nikdo se nestará,
O tu tvoji zasraně krásnou tvářičku,
Tento život stejně moc neznamená
Tak si najdi nejvyšší útes a skoč.

Jednou najdeš lepší místo k životu
Už nikdy se nebudeš muset takhle cítit

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy