Texty písní Blitzen Trapper Furr Furr

Furr

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah, when I was only seventeen
I could hear the angels whispering
So I drove into the woods
And wandered aimlessly about
Until I heard my mother shouting through the fog
It turned out to be the howling of a dog
Or a wolf, to be exact
The sound sent shivers down my back
But I was drawn into the pack and before long
They allowed me to join in and sing their song
So from the cliffs and highest hills
Yeah, we would gladly get our fill
Howling endlessly and shrilly at the dawn
And I lost the taste for judging right from wrong
For my flesh had turned to fur
Yeah, and my thoughts they surely were
Turned to instinct and obedience to God

You can wear your fur
Like a river on fire
But you'd better be sure
If you're making God a liar
I'm a rattlesnake, babe,
I'm like fuel on fire
So if you're gonna get made
Don't be afraid of what you've learned

On the day that I turned 23
I was curled up underneath a dogwood tree
When suddenly a girl
Her skin the color of a pearl
She wandered aimlessly, but she didn't seem to see
She was listening for the angels just like me
So I stood and looked about
I brushed the leaves off of my snout
And then I heard my mother shouting through the trees
You should have seen that girl go shaky at the knees
So I took her by the arm
We settled down upon a farm
And raised our children up as gently as you please

And now my fur has turned to skin
And I've been quickly ushered in
To a world that, I confess, I do not know
But I still dream of running careless through the snow
Through the howling winds that blow
Across the ancient distant flow
To fill our bodies up like water till we know

You can wear your fur
Like a river on fire
But you'd better be sure
If you're making God a liar
I'm a rattlesnake, babe,
I'm like fuel on fire
So if you're gonna get made
Don't be afraid of what you've learned
Jo, když mi bylo pouhých sedmnáct
Mohl jsem slyšet šeptání andělů
Tak jsem jel do lesa
A bezcílně jsem bloumal
Dokud jsem neslyšel mou matku křičet skrz mlhu
Ukázalo se, že to bylo vytí psa
Nebo vlka, přesněji
Při tom zvuku mě zamrazilo na páteři
Ale byl jsem vtažen do jejich smečky
Dovolili mi se k nim připojit a zpívat jejich píseň
Jo, mohli jsme ochotně rozšířit naši náplň
Výt nekonečně a pronikavě za úsvitu
A ztratil jsem chuť rozlišovat správné od špatného
Neboť moje tělo pokryl kožich
Jo a moje myšlenky se samozřejmě
proměnili v instinkt a poslušnost k Bohu

Můžeš nosit svůj kožich
jako oheň na vodě
Ale měl by sis být jistý
když děláš z Boha lháře
Jsem chřestýš, kotě
Jsem jako hořící palivo
Takže jestli to dokážeš
neměj strach z toho co ses naučil

V den mých 23.narozenin
Byl jsem schoulený pod dřínovým stromem
Když najednou dívka
jejíž kůže měla barvu perel
Bezcílně bloumala, ale nevypadala že vidí
Poslouchala anděly přesně jako já
Tak jsem stál a díval se
Očistil jsem si čumák od listí
A pak jsem uslyšel mou matku křičet skrz stromy
Měl/a bys vidět tu dívku jak se jí začala třást kolena
Tak jsem ji vzal za ruku
Usídlili jsme se na farmě
a vychovávali naše děti tak jemně, jak je libo

A teď se mi kožich proměnil v kůži
A já jsem rychle vzešel
do světa který, přiznávám, neznám
Ale stále sním o neopatrném běháním ve sněhu
skrz vytí které ke mě vane vítr
napříč starověkou vzdáleností letí
aby naplnil naše těla jako voda co známe

Můžeš nosit svůj kožich
jako oheň na vodě
Ale měl by sis být jistý
když děláš z boha lháře
Jsem chřestýš, kotě
Jsem jako hořící palivo
Takže jestli to dokážeš
neměj strach z toho co ses naučil

Interpret

  • Interpret Blitzen Trapper

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy