Texty písní Bloodbound Book Of The Dead Seven Angels

Seven Angels

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sacred hearts on fire
Gave into desire
Damned by Satan´s hand
From this holy land
Endless fields of fire
Red flames burning higher
Trapped in satan´s hand
In this unholy land

You´re lost in darkness, all the light has fade away
In the dark the eyes are watching you
Forever silence in a land of ice and snow
You can feel the presence of him grow

If their wings are lost
They´re never to return
In the winter frost
Their statues burn

Seven angels fallen in the shadows crawling
Broken wings of fate
Seven turned to evil balance in upheaval
Broken wings of fate

The unforgiven will be waiting for your call
Find the wings and you will save us all
The face of evil has been called so many names
But the one he lives among the flames

If their wings are lost
They´re never to return
In the winter frost
Their statues burn

Seven angels fallen in the shadows crawling
Broken wings of fate
Seven turned to evil balance in upheaval
Broken wings of fate
Prokletá srdce v ohni
odevzdaná touze,
vyhnaná satanovou rukou
z této svaté země
Nekonečná pole ohňů
Rudé plameny hoří výš.
Uvěznění v satanově ruce
V té nečisté zemi

Jsi ztracený ve tmě, všechno světlo zmizelo
V temnotě tě pozorují oči
Navždy mlč v zemi ledu a sněhu
Můžeš cítit jak jeho síla roste

Když ztratili křídla
nemohou se vrátit
v mrazu zimy
jejich sochy shoří

Sedm andělů padlo v stínu se krčí
Zlomená křídla víry
sedm obrácených ke zlé vůli
zlomená křídla víry

Nesmiřitelní počkáme až zavoláš
Najdi křídla a zachráníš nás všechny
Tvář zla měla mnoho jmen,
ale jen jedno žije s ním v plamenech

Když ztratili křídla
nemohou se vrátit
v mrazu zimy
jejich sochy shoří

Sedm andělů padlo v stínu se krčí
Zlomená křídla víry
sedm obrácených ke zlé vůli
zlomená křídla víry
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy