Texty písní Blue Stahli Blue Stahli Metamorphosis

Metamorphosis

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I feel it right at the heart of me,
And it grips me physically
Dragging down so far below,
And it’s a violent vertigo

Digging it in like a parasite
Feeding off what I keep inside
Manifest when I’m throwing trust
To the cold and the nebulous

Something’s changing - Re-arranging me
Just beginning - My own surgery

[Chorus]
I’ll cut away everything,
And tear away everything,
...Confining ...Defining
I’ll cut away everything,
And tear away everything,
And I’ll escape myself

I cast off what it means to be,
Ruled by the happening
Moving past the experience,
Never dwell on the evidence

Breaking it off of the identity,
I come and kill you when I contravene
I’m dissolving all of this,
In the full metamorphosis

Something’s changing - Re-arranging me
Amputating - What I no longer need

[Chorus]

[Chorus]...
...And I’ll cut away everything (Cut it away!)
...And tear away everything (Tear it away!)
...Confining ...Defining
...And I’ll cut away everything (Cut it away!)
...And tear away everything (Tear it away!)
...And I’ll escape myself
Cítím to právě v mém srdci,
A to mě fyzicky svírá
Sráží tak daleko pod,
A je to násilná závrať

Sžírá to jako parazit
Spásá to, co držím uvnitř
Projevuje se, když věřím
Chladné a mlhavé

Něco se mění - přeuspořádává mě
zrovna začíná - moje vlastní operace

[Refrén]
Useknu všechno,
A odtrhnu všechno,
...Bránící ...Určující
Useknu všechno,
A odtrhnu všechno,
A opustím sám sebe

Zavrhuji, co to znamená,
Ovládnutý událostí
Pohybující zážitkem z minulosti,
Nikdy nepřebývá na důkazu

Láme se to od identity,
Přijdu a zabiju tě, když budu odporovat
Rozpouštím to všechno,
V mnoha proměnách

Něco se mění - přeuspořádává mě
Amputuje - Co už nebudu potřebovat

[Refrén]

[Refrén]
...A useknu všechno (useknu!)
...A odtrhnu všechno (odtrhnu!)
...Bránící ...Určující
...A useknu všechno (useknu!)
...A odtrhnu všechno (odtrhnu!)
...A opustím sám sebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy