Texty písní Blue 4ever Blue 4play

4play

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Girls hang around 'cos im hot right now,
Girl your looking hot in the spot right now,
Smooth, silky skin, milk chocolate brown,
Wanna do things to you, but not right now.

Your the best looking girl in the club right now,
All the fellas show you love right now,
Struttin' your stuff, which woos the crowd,
Come on lets go, but not right now.

Touch those lips, with fingertips,
So sexy, swing those hips, got a little hold on me,

4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday

That's right, listen

Love the way your body fits that dress,
I also like the way the beat moves your chest,
If you was a priest i would confess,
Hold up, hold up, but not right now,

When our bodies lock, we're so in tune,
You smell so sweet, angel perfume,
Even by that line, i don't mean to be rude,
Got me hooked and i'm all confused,

Touch those lips, with fingertips,
So sexy, swing those hips, got a little hold on me,

4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday

You got a licence for your body,
You carry on you're gonna hurt somebody, somebody
It's getting hot and we're in the spot now,
Grab our coats, lets hit the door now,

I know what you like

4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday
4 play, everyday, sexy, shady,
Keep in on the down low,
'Cos you like it my way, allday

That's it, thats a rap, (You better keep it moving,
you better keep it moving)
Yo it's nice to be back, trust me
Dívky postávat 'cos im horké právě teď,
Dívka vašeho pohledu v horkém místě hned teď,
Hladká, hedvábná kůže, mléčná čokoláda hnědá,
Chceš dělat věci, na vás, ale ne hned.

Váš nejlepší hledá dívku v klubu hned teď,
Všichni chlapi show milujete právě teď,
Struttin 'si věci, které woos davu,
No tak pojďme, ale ne hned.

Touch ty rty s prsty,
Tak sexy, houpačka ty boky, mám trochu držet na mě,

4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday

To je pravda, poslouchejte

Láska je cesta, že vaše tělo hodí šaty,
Také jsem ráda se porazit tahů hrudníku,
Pokud byl kněz bych se přiznám,
Počkej, počkej, ale ne hned teď,

Když naše tělo zámku, jsme tak v melodii,
Voníš tak sladký, anděl parfém,
Dokonce i na této dráze, i to neznamená být hrubý,
Hákovitý mě a já jsem všechny zaměňovány,

Touch ty rty s prsty,
Tak sexy, houpačka ty boky, mám trochu držet na mě,

4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday

Máte licenci pro své tělo,
Ty s sebou na vás bude bolet někdo, někoho
Padá teplou a jsme na místě hned,
Chyť naše kabáty, umožňuje zasáhnout dveře hned,

Já vím, co se vám líbí

4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday
4 play, každodenní, sexy, rico,
Mějte na dolů na nízké úrovni,
'Protože ti líbí můj způsob, allday

To je ono, to je jedno rap (Je lepší držet se pohybující,
budete lépe udržovat ji v pohybu)
Jo je to pěkné být zpátky, věř mi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy