Texty písní Blue 4ever Blue Elements

Elements

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Alice in her wonderland,
her world is big but it's just pretend,
is there a day when we will understand,
this circus we call life

I keep on heading time and time again
If we won't listen
then our world will end,
we don't say it just to make amens,
listen through the script of prayers


It's not necessary for an eagle to be a crow,
the circle of life is here
and respect we must show


Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
the Elements of life


Would you believe there are better ways,
to justify what the people say,
nothing seems unique these days,
in the circus we call life

I've heard the line that I'm just a man,
nothing changes we must make a stand,
and if that means to fight we can


it's not necessary for an eagle to be a crow,
the circle of life is here
and respect must be shown


Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
the Elements of life


Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
lost in our way of life,
Earth, wind, water and fire,
seems like we've lost our desire,
to fight for what we know is right,
the Elements of life

Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be

Colours and fountains and mountains and trees,
take just a second to stop and to think,
God was an artist painted pictures to see,
look how beautiful life can be
Alice in Wonderland ní,
ní svět je velký, ale je to jen předstírat,
je tam den, kdy budeme rozumět,
tento cirkus nazýváme život

Pořád na okruh znovu a znovu
Pokud nebudeme poslouchat
pak náš svět skončí,
Nechceme, říkají, že stačí, aby amens,
poslouchat pomocí skriptu na modlitbách


Není to nezbytné pro orla je zazpívá,
kruhu života je tady
a respektovat musíme ukázat


Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
ztratilo v našem způsobu života
Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
prvky života


Chtěli jste přesvědčeni, že existují lepší způsoby,
zdůvodnit tím, co lidé říkají,
nic zdá unikátní těchto dní,
v cirkusu nazýváme život

Slyšel jsem, že se řádek jsem jen člověk,
nic změny musíme udělat stánek,
a pokud to znamená, že do boje můžeme


to není nezbytné pro orla je zazpívá,
kruhu života je tady
a respekt, musí být vykázány


Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
ztratilo v našem způsobu života,
Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
prvky života


Barvy a fontánami a hor a stromů,
brát jen druhý zastavit a přemýšlet,
Bůh byl umělec maloval obrazy k vidění,
podívej, jak krásný život může být

Barvy a fontánami a hor a stromů,
brát jen druhý zastavit a přemýšlet,
Bůh byl umělec maloval obrazy k vidění,
podívej, jak krásný život může být

Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
ztratilo v našem způsobu života,
Země, vítr, voda a oheň
se zdá, jako jsme se ztratila naše touha,
bojovat za to, co víme, je správné,
prvky života

Barvy a fontánami a hor a stromů,
brát jen druhý zastavit a přemýšlet,
Bůh byl umělec maloval obrazy k vidění,
podívej, jak krásný život může být

Barvy a fontánami a hor a stromů,
brát jen druhý zastavit a přemýšlet,
Bůh byl umělec maloval obrazy k vidění,
podívej, jak krásný život může být
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy