Texty písní Bob Marley Natural Mystic [Tuff Gong] War

War

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What life has taught me
I would like to share with
Those who want to learn...

Until the philosophy which hold one race
Superior and another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned
Everywhere is war, me say war

That until there are no longer first class
And second class citizens of any nation
Until the colour of a man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes
Me say war

That until the basic human rights are equally
Guaranteed to all, without regard to race
Dis a war

That until that day
The dream of lasting peace, world citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion
To be persued, but never attained
Now everywhere is war, war

And until the ignoble and unhappy regimes
that hold our brothers in Angola, in Mozambique,
South Africa sub-human bondage
Have been toppled, utterly destroyed
Well, everywhere is war, me say war

War in the east, war in the west
War up north, war down south
War, war, rumours of war

And until that day, the African continent
Will not know peace, we Africans will fight
We find it necessary and we know we shall win
As we are confident in the victory

Of good over evil, good over evil, good over evil
Good over evil, good over evil, good over evil
Dokud je filosofie která drží jednu rasu nadřazenou
a jinou
podřízenou,
je nakonec
a trvale
zdiskreditovaná
a zpustlá.
Všude je válka,
říkám válka.

Že do okamžiku, dokud už nebude
první třída a druhá třída občanů jakékoliv národnosti.
Do doby, než barva kůže člověka
nebude mít větší význam než barva jeho očí.
Říkám válka.

Že do doby, než základní lidská práva
budou stejně zaručena všem,
bez ohledu na rasu
téhle války.

Že až do toho dne
sen o trvalém míru,
světovém občanství,
pravidle mezinárodní etiky,
zůstane jen letmou iluzí která má být sledována,
ale nikdy dosažena.
Nyní je všude válka - válka.

A dokud sprosté a ubohé režimy
které drží naše bratry v Angole
v Mosambiku
jižní Africe
v pod - lidském otroctví
nebudou svrženy
zcela zničeny.
Inu, všude je válka -
říkám válka.

Válka na východě,
válka na západě,
válka na severu,
válka dolů na jih,
válka - válka -
pověsti o válce.
A až do toho dne,
kdy africký kontinent
nebude znát mír,
my afričané budem bojovat – považujem to za nezbytné.
A my víme, že zvítězíme
protože jsme si jisti
ve vítězství

dobra nad zlem
dobra nad zlem
dobra nad zlem
dobra nad zlem
dobra nad zlem
dobra nad zlem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy