Texty písní Bon Jovi 7800° Fahrenheit Price of love

Price of love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One heart one other
They met last summer
One move she started
Now they love this way

The pain of pleasure
Lying together
You´re at their mercy
As the telephone´ ringing on

No one said there´d be nights like this
Risk your life for a stolen kiss

We live, we learn, we lie
For the price of love
We kiss then say goodbye
For the price of love
We live, we learn, we lie
For the price of love
We kiss then say goodbye
For the price of love

Each move goes so slow
Until the doors close
No secret codes now
No words as baby goes down

One last dance then goodbye
Practicing his love lies
He runs to his wife
And your left holding the knife

You live your life to take that chance
When your a master of the art of romance
And you know you won´t cross that line
Until that last slow dance

We live, we learn, we lie
For the price of love
We kiss, then say goodbye
For the price of love
We live, we learn, we lie
For the price of love
Alone our lonely hearts would die.

It´s all in the game
And the way that it´s played
There´s no time to wonder why
To catch you when you fall
Answer when you call
No one can hear you cry

We live, we learn, we lie
For the price of love
We kiss, then say goodbye
For the price of love
We live, we learn, we lie
For the price of love
We kiss, then say goodbye
For the price of love
Jedno srdce, k němu další
Setkali se minulé léto
Udělala první krok
Teď jejich láska vypadá takto

Bolest z radosti
Leží spolu
Dáváš jim požehnání
Když telefon zazvoní

Nikdo by neřekl, že noci budou jako tato
Riskuješ svůj život pro uloupený polibek

Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Políbíme se, pak se rozloučíme
Pro cenu lásky
Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Políbíme se, pak se rozloučíme
Pro cenu lásky

Každý pohyb jde pomalu
Dokud se dveře nezavřou
Již žádné tajné kódy
Žádná slova, když baby jde dolů

Jeden poslední tanec, potom loučení
Praktizující své lži lásky
Běží ke své manželce
A tebe tu zanechal držící nůž v ruce

Žiješ svůj život, aby jsi se chytil šance
Když jsi mistr umění romantiky
A víš, že nepřekřížíš tu čáru
Až do posledního pomalého tance

Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Políbíme se, pak se rozloučíme
Pro cenu lásky
Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Samo naše osamělá srdce zemřou

Všechno je hra
A způsob, jak se hraje
Zde není čas divit se proč
Chytit tě, když padáš
Odpovědět, když voláš
Nikdo tě neuslyší plakat

Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Políbíme se, pak se rozloučíme
Pro cenu lásky
Žijeme, učíme se, lžeme
Pro cenu lásky
Políbíme se, pak se rozloučíme
Pro cenu lásky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy