Texty písní Born From Pain War Stop At Nothing

Stop At Nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Stop at nothing

In a world that's old, in a world that's cold
In a life where emptiness is king
In instable times of broken hearts and minds
Where my resurrection begins
In a time of war in the head and more
I will find a way to crush the lies
I must break and live, so I can forgive
Myself when I look into my eyes

This is my call to arms and I will stop at nothing.
Stop at nothing

What we won't do tomorrow we bury today
Life is hard but there's only one way
Stop at nothing crush defeat
Stop at nothing live your dreams

Stop at nothing crush defeat
Stop at nothing live your dreams
Stop at nothing time won't wait
Stop at nothing shape your fate
Zdržovat se nikde.

Ve starém světě, v chladném světě
V životě, kde je prázdnota králem
V nestálých časech zlomených srdcí a myslí
Kde mé znovuzrození začíná
V časech války v hlavě a víc
Najdu cestu jak porazit lži
Musím se prorazit a žít, tak můžu odpustit
Sám sobě, když si kouknu do očí

Toto je mé volání do zbroje, a zdržuji se nikde.
Zdžuji se nikde.

Co neuděláme zítra, dnes pohřbíme.
Život je těžký, ale je jen jedna cesta
Zdržovat se nikde, zničit pořážku
Zdržovat se nikde, žít své sny

Zdržovat se nikde, zničit pořážku
Zdržovat se nikde, žít své sny
Zdržovat se nikde, čas nepočká
Zdržovat se nikde, vytvarovat svůj osud
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy