Texty písní Burning The Masses Mind Control Moltres

Moltres

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And when it came to sit
It's wings folded
At it's own sides

Taking flight over the sky
A creature made by fear
It seemed senseless to try and fight the beast
With so many slain uncountless

As then it came to me
With wings of fire
Burning the town
Left no sound

Die endlessness
As I watch you scream
You will not change
With wings ablazed

As then it came
With wings laid in pieces
As then it came
Your time, a time for destroyed

To sons of the fucking sin
Screaming exhuasted pain
If dies if you're alive
To the sons of fucking sin
It does see what's left

Before you walk away
Ignore what rests behind
It's hunger thirsts for more

Let's rise and set out for the beast of the sky
A když si to přišlo sednout
Má to složená křídla
Na svých stranách (bocích)

Lítá nebem
Nestvůra stvořená strachem
Zdálo se bez smyslu to zkusit a zabít tu bestii
S tolika (ne)spočetnými zabitými

Když to ke mě přišlo
S křídly z ohně
Spalující město
Nezůstal žádný zvuk

Umírá nekonečnost
Když tě vidím ječet
Nezměníš nic
Se vzplanutými křídly

Když to pak ke mě přišlo
S rozpadlými křídly na kousky
Když to pak ke mě přišlo
Tvůj čas, čas na zníčení

Synům posranýho hříchu
Ječící unavená bolest
Když zemřeš, když přežiješ
Synům posranýho hříchu
Je vidět, co je ztraceno

Než jsi šel pryč
Ignoruj co za tím číhá
Je to hlad co žízní čím dál víc

Nechte nás stoupat a vydat se za bestií do nebes
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy