Texty písní Cadaveria In Your Blood Memento Audere Semper

Memento Audere Semper

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

...And it sings, sings...
Would you mind if I die?
I write about sensations, moods and apparitions,
while people give parties to cover the silence.
There is no sense in feeling remorse for a
thing you could not control.
And death sings, sings...
Would you mind if I die?
What did you want when you continued to ask?
My energies must be direct to an act.
I continually research a sure channel to
address my emotive contradictions.
I yearn they have a positive origin
Intolerant towards imperfection.
I practise a secret auto-therapy,
I practise... a personal and secret auto-therapy,
against the shame of publicly showing our own signs.
(memento audere semper)
... A ona zpívá, zpívá ...
Vadilo by ti, kdybych zemřela?
Píšu o pocitech, náladách a zjeveních,
zatímco lidé se baví aby zakryli ticho.
Není důvod proč cítit lítost pro
věci, jež nemůžeš kontrolovat.
A smrt zpívá, zpívá...
Vadilo by ti, kdybych zemřela?
Co jsi chctěl, když ses dál ptal?
Má energie musí být nucena konat
Dále hledám jistý kanál jak
adresovat mé emotivní odpory.
Toužím, aby měli pozitivní původ
Netolerantní k nedokonalosti
Učím se vsou tajnou auto-terapii
Učím se... osobní a tajnou auto-terapii
proti studu veřejnosti, ukazující své vlastní znamení.
(memento audere semper)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy