Texty písní Cadaveria In Your Blood Virtual Escape from Tragedy

Virtual Escape from Tragedy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Feel the frequency
Perceive your pulse
Trust the ideology
To capture the ancient secret of life.
I'm looking for the antidote to myself
I'm working for my heart's freedom
To rid myself of the other side of me.
To rid myself of this virtual escape from tragedy
Hypochondriac creature
Disturbed by his memory
One single disease to cure
But you think of the rest.
It's not as tragic as you believe
Just free your mind of fears, life is pulsing.
Just feel its frequency.
Life is pulsing, just feel it.
Just feel the frequency of this virtual escape from tragedy.
Pociť frekvenci
Přeruš pulz
Důvěřuj ideologii
Že zachytí starověké tajemství životě.
Hledám pro sebe protijed
Pracuji na svobodě pro své srdce.
Abych se osvobodila od své druhé stránky
Abych se osvobodila od tohoto virtuálního útěku od tragédie.
Hypochondrické stvoření
Vyrušeno svou vzpomínkou
Ještě jedna nákaza k vyléčení
Však ty myslíš na zbylé
Není to tak tragické, jak si myslíš
Jen osvoboď svou mysl od strachu, život pulzuje
Jen pociť jeho frekvenci
Život pulzuje, jen to pociť
Jen pociť frekvenci tohoto virtuálního útěku od tragédie.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy