Texty písní Casting Crowns Casting Crowns If We Are The Body

If We Are The Body

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's crowded in worship today
As she slips in trying to fade into the faces
The girls teasing laughter is carrying farther than they know
Farther than they know

Chorus:
But if we are the body
Why aren't His arms reaching?
Why aren't His hands healing?
Why aren't His words teaching?
And if we are the body
Why aren't His feet going?
Why is His love not showing them there is a way?
There is a way

A traveler is far away from home
He sheds his coat and quietly sinks into the back row
The weight of their judgmental glances
Tells him that his chances are better out on the road

Jesus paid much too high a price
For us to pick and choose who should come
And we are the body of Christ

Jesus is the way
Na bohoslužbě je dnes nacpáno,
když vklouzne dovnitř,
snažíc se ukrýt mezi ostatními tvářemi.
Holek dráždivý smích
na ni doléhá daleko víc,
než si ony myslí.
Daleko víc, než si ony myslí.

Ale pokud my jsme tím tělem,
Proč se jeho paže nenabízejí?
Proč jeho ruce neuzdravují?
Proč jeho slova nevyučují?
A pokud my jsme tím tělem,
proč jeho nohy nejdou?
Proč jim jeho láska neukazuje,
že tu je cesta?
Je tu cesta.


Pocestný je daleko od domova,
setřese svůj kabát
a potichu se schová do zadní řady.
Tíha jejich soudících pohledů
mu napovídá, že jeho šance
jsou větší venku na silnici.


Ale pokud my jsme tím tělem,
Proč se jeho paže nenabízejí?
Proč jeho ruce neuzdravují?
Proč jeho slova nevyučují?
A pokud jsme tím tělem,
proč jeho nohy nejdou?
Proč jim jeho láska neukazuje,
že tu je cesta?
Je tu cesta.


Ježíš zaplatil příliš vysokou cenu
na to, abychom si vybírali,
kdo by měl přijít.
A my jsme Kristovým tělem,
Ježíš je tou cestou.

/:Pokud my jsme tím tělem,
Proč se jeho paže nenabízejí?
Proč jeho ruce neuzdravují?
Proč jeho slova nevyučují?
A pokud jsme tím tělem,
proč jeho nohy nejdou?
Proč jim jeho láska neukazuje,
že tu je cesta?:/
Ježíš je ta cesta.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy