Texty písní Casting Crowns Casting Crowns Voice Of Truth

Voice Of Truth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh what I would do to have
The kind of faith it takes
To climb out of this boat I'm in
Onto the crashing waves

To step out of my comfort zone
In to the realm of the unknown where Jesus is
And He's holding out His hand

But the waves are calling out my name
And they laugh at me
Reminding me of all the times
I've tried before and failed
The waves they keep on telling me
Time and time again. "Boy, you'll never win!"
"You'll never win!"

Chorus:
But the voice of truth tells me a different story
The voice of truth says, "Do not be afraid!"
The voice of truth says, "This is for My glory"
Out of all the voices calling out to me
I will choose to listen and believe the voice of truth

Oh what I would do to have
The kind of strength it takes to stand before a giant
With just a sling and a stone
Surrounded by the sound of a thousand warriors
Shaking in their armor
Wishing they'd have had the strength to stand

But the giant's calling out my name
And he laughs at me
Reminding me of all the times
I've tried before and failed
The giant keeps on telling me
Time and time again. "Boy you'll never win!"
"You'll never win!"

But the stone was just the right size
To put the giant on the ground
And the waves they don't seem so high
From on top of them lookin' down
I will soar with the wings of eagles
When I stop and listen to the sound of Jesus
Singing over me

I will choose to listen and believe the voice of truth
I. Ach co bych udělal pro to,
abych měl takovou víru,
která je třeba k tomu,
abych dokázal vystoupit z té loďky ve které jsem,
do bouřících vln.

Vystoupit ze svojí zóny pohodlí
do říše neznáma,
kde je Ježíš
a natahuje svou ruku.

Ale vlny volají mé jméno
a vysmívají se mi,
připomínají mi všechny ty chvíle v minulosti,
kdy jsem to zkoušel a selhal.

Ty vlny mi vytrvale opakují
znova a znova a pořád dokola:
„Chlapče, ty nikdy nezvítězíš!
Nikdy nezvítězíš!“

R: Ale hlas pravdy mi říká něco jiného.
Hlas pravdy mi říká:“Neboj se“
A ten hlas pravdy říká: „To je pro mou slávu“.
Ze všech hlasů, které na mě volají,
vybral bych si naslouchat a věřit hlasu pravdy.

II. Ach co bych udělal pro to,
abych měl takovou sílu,
která je třeba k tomu,
abych dokázal se postavit před obra
jen s prakem a kamenem.

Obklopen hlukem
tisíce válečníků,
kteří se třesou se ve svých brněních
a zoufale si přejí mít sílu stát pevně.

Ale ten obr volá mé jméno
a směje se mi
připomíná mi všechny ty chvíle v minulosti,
kdy jsem to zkoušel a selhal.

Ten obr mi vytrvale opakuje
znova a znova a pořád dokola:
„Chlapče, nikdy nezvítězíš!
Ty nikdy nezvítězíš!“

R: Ale hlas pravdy mi říká něco jiného.
Hlas pravdy mi říká:“Neboj se“
A ten hlas pravdy říká: „To je pro mou slávu“.
Ze všech hlasů, které na mě volají,

ten hlas pravdy mi říká něco jiného.
Hlas pravdy mi říká:“Neboj se“
A ten hlas pravdy říká: „To je pro mou slávu“.
Ze všech hlasů, které na mě volají,
vybral bych si naslouchat a věřit
vybral bych si naslouchat a věřit hlasu pravdy.
Hlasu pravdy.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy