Texty písní Casting Crowns Lifesong Lifesong

Lifesong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Empty Hands held high
Such Small sacrifice
If not joined with my life
I sing in vain tonight

May the word I say
And the things I do
Make my lifesong sing
Bring a smile to you

Let my lifesong sing to You
Let my life song sing to You
I want to sign your name
to the end of this day
Knowing that my heart was true
Let my lifesong sing to You

Lord, I give my life
A Living sacrifice
To reach a world in need
To be your hands and feet

So may the words I say
And the things I do
Make my lifesong sing
Bring a smile to You

Halleujah, Hallelujah,
Let my lifesong sing to You
Prázdné ruce zvednuté vysoko
Tak malá oběť
Pokud nejsou spojeny s mým životem
Tak dnes večer zpívám zbytečně

Kéž slova, která říkám
A věci, které dělám
Rozezpívají píseň mého života
A vykouzlí úsměv na tvých rtech

Kéž píseň mého života zní pro Tebe
Kéž píseň mého života zní pro Tebe
Chci mít tvé jméno podepsané
Pod koncem dnešního dne
A vědět, že mé srdce bylo pravdivé
Kéž píseň mého života zní pro Tebe

Pane, dávám svůj život
Živou oběť
Abych dosáhl světa, který potřebuje
Abych byl Tvýma rukama a nohama

Tak kéž slova, která říkám
A věci, které dělám
Rozezpívají píseň mého života
A vykouzlí úsměv na tvých rtech

Haleluja, Haleluja
Kéž zní píseň mého života pro Tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy