Texty písní Casting Crowns Lifesong WHILE YOU WERE SLEEPING

WHILE YOU WERE SLEEPING

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh little town of Bethlehem
Looks like another silent night
Above your deep and dreamless sleep
A giant star lights up the sky
And while you're lying in the dark
There shines an everlasting light
For the King has left His throne
And is sleeping in a manger tonight

Oh Bethlehem, what you have missed while you were sleeping
For God became a man
And stepped into your world today
Oh Bethlehem, you will go down in history
As a city with no room for its King
While you were sleeping
While you were sleeping

Oh little town of Jerusalem
Looks like another silent night
The Father gave His only Son
The Way, the Truth, the Life had came
But there was no room for Him in the world He came to save

Jerusalem, what you have missed while you were sleeping
The Savior of the world is dying on your cross today
Jerusalem, you will go down in history
As a city with no room for its King
While you were sleeping
While you were sleeping

United States of America
Looks like another silent night
As we're sung to sleep by philosophies
That save the trees and kill the children
And while we're lying in the dark
There's a shout heard 'cross the eastern sky
For the Bridegroom has returned
And has carried His bride away in the night

America, what will we miss while we are sleeping
Will Jesus come again
And leave us slumbering where we lay
America, will we go down in history
As a nation with no room for its King
Will we be sleeping
Will we be sleeping
Betléme, ty malé město,
dneska to nejspíš bude tichá noc jako každá jiná...
Nad tvým hlubokým bezesným spánkem vychází veliká hvězda.
A zatímco ty ležíš v tmách,
září tady světlo bez konce,
neboť Král opustil svůj trůn
a dnes večer tu spí v jesličkách

Ach, Betléme, co jsi to zmeškal
zatímco jsi spal
Vždyť Bůh se stal člověkem
a dnes vstoupil do našeho světa
Ach Betléme, zapíšeš se do dějin
jako město, které nemělo místo pro svého Krále,
zatímco spalo,
zatímco spalo.

Jeruzaléme, ty malé město,
dneska to nejspíš bude tichá noc jako každá jiná...
Otec dal svého jediného Syna
Přišel k nám - Cesta, Pravda a Život,
ale ve světě, který přišel zachránit,
pro něj nebylo místo.

Jeruzaléme, co jsi to zmeškal
zatímco jsi spal?
Spasitel světa dnes umírá na tvém kříži.
Jeruzaléme, zapíšeš se do dějin
jako město, které nemělo místo pro svého Krále,
zatímco spalo,
zatímco spalo.

Spojené státy americké,
dneska to nejspíš bude tichá noc jako každá jiná...
Uspávají nás filozofie,
které zachraňují stromy a zabíjejí děti.
A zatímco ležíme v tmách,
po celém nebi na východě je slyšet křik,
neboť Ženich se vrátil
a v noci si odnesl svou nevěstu.

Ameriko, co to zmeškáme zatímco spíme?
Vrátí se Ježíš
nechá nás spát tam, kde ležíme?
Ameriko, zapíšeme se do dějin
jako národ který neměl místo pro svého Krále?
Budeme spát?
Budeme spát?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy