Texty písní Celesty Mortal Mind Creation Back in time

Back in time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As I see the light in the sky
Memories travel far back in time
Our journeys among these mountains
in this land of a thousand tales

Thoughts fly far in my past
Everything has gone so fast
Time just flows around me

If I could travel back in time
Would I try to change my life?
Or would I do it all the same

Sometimes I wish that I could be there
Right beside you, guide the way
Now I'm helpless and I’m waiting
You have the keys in your hands to save our future

As I see the light in the sky
Memories travel far back in time
Our journeys among these mountains
in this land of a thousand tales

No matter how hard we tried
He couldn't find the peace of mind
to stay here in our life’s

Now he’s travelling away
there are no more words to say
I must try to carry on

Sometimes I wish that I could be there
Right beside you, guide the way
Now I'm helpless, only waiting
You have the keys in your hands to destroy our future

As I see the light in the sky
Memories travel far back in time
Our journeys among these mountains
in this land of a thousand tales

As I see the light in the sky
Memories travel far back in time
Our journeys among these mountains
in this land of a thousand tales
As I see the light in the sky
Memories travel far back in time
Our journeys among these mountains
in this land of a thousand tales
Jak vidím světla na obloze
Vzpomínky se vracejí zpět v čase.
Naše cesty mezi těmahle horama
v téhle zemi sta příběhů

Myšlenky létají daleko v mé minulosti
Všechno je pryč tak rychle
Čas jen protéká kolem mě

Kdybych mohl cestovat zpátky v čase
Chtěl bych zkusit změnit můj život?
Nebo bych to udělal všechno stejně?

Občas si přeji abych tam mohl být
Hned vedle tebe, vést směr.
Teď jsem bezmocný a čekám
Máš ve svých rukou klíče na záchranu naší budoucnosti

Jak vidím světla na obloze
Vzpomínky se vracejí zpět v čase.
Naše cesty mezi těmahle horama
v téhle zemi sta příběhů

Nestarej se jak těžce jsme se snažili
On nemohl najít klid
zůstat v našem životě

Teď cestuje pryč
není nic co víc říct
Musím se snažit dál

Občas si přeji abych tam mohl být
Hned vedle tebe, vést směr.
Teď jsem bezmocný a čekám
Máš ve svých rukou klíče na zničení naší budoucnosti


Jak vidím světla na obloze
Vzpomínky se vracejí zpět v čase.
Naše cesty mezi těmahle horama
v téhle zemi sta příběhů


Jak vidím světla na obloze
Vzpomínky se vracejí zpět v čase.
Naše cesty mezi těmahle horama
v téhle zemi sta příběhů
Jak vidím světla na obloze
Vzpomínky se vracejí zpět v čase.
Naše cesty mezi těmahle horama
v téhle zemi sta příběhů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy