Texty písní Celine Dion A L'Olympia Love Can Move Mountains (A L'Olympia)

Love Can Move Mountains (A L'Olympia)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There ain't a dream that don't
Have a chance
To come true now
It just takes a little faith baby
Anything that we want to do
We can do now
There ain't nothing in our way baby
Nothing our love couldn't rise above
We can get through the night
We can get to the light
Long as we got our love to light the way

With a little faith
Just a little trust
If you believe in love
Love can move mountains
Believe in your heart
And feel, feel it in your soul
And love baby love can
Love can move mountains

Ocean deep and mountains high
They can't stop us
Because love is on our side baby
We can reach the heavens and
Touch the sky
Just believe it, believe in you and I baby
If we got love that is strong enough
We can do anything, make it
through anything
'Cause through it all love will always
Find a way

With a little faith
Just a little trust
If you believe in love
Love can move mountains
Believe in your heart
And feel, feel it in your soul
And love baby love can
Love can move mountains

You believe in me
I'll believe in you
If we believe in each other
Nothing we can't do
If we got love that's strong enough
Love will find a way

With a little faith...
Není sen, který by
Neměl šanci
Se teď stát skutečným
Chce to jen trochu víry baby
Cokoliv co chceme dělat
Můžeme teď mít
Není nic v naší cestě baby
Nic co by naši lásku nemohlo povznést
Můžeme jít nocí
Můžeme jít ke světlu
Dokud půjdeme naší láskou cestou světla

S trochou víry
Jen trochu pravdy
Pokud věříš v lásku
Láska může hory přenášet
Věř svému srdci
A ucítíš, ucítíš to ve své duši
A láska, baby, láska může
Láska může hory přenášet

Hluboké oceány a vysoké hory
Nás nemohou zastavit
Protože láska je na naší straně baby
Můžeme dosáhnout nebes a
Dotknout se oblaků
Jen tomu věř, věř v sebe a mě baby
Pokud máme lásku, která je dostatečně silná
Můžeme cokoliv dělat, dělat to
přes cokoliv
protože skrz to všechno láska vždy
najde cestu

S trochou víry
Jen trochu pravdy
Pokud věříš v lásku
Láska může hory přenášet
Věř svému srdci
A ucítíš, ucítíš to ve své duši
A láska, baby, láska může
Láska může hory přenášet

Věř ve mně
Budu věřit v tebe
Když budeme věřit sobě navzájem
Není nic, co nemůžeme udělat
Pokud máme lásku, která je dostatečně silná
Láska najde cestu

S trochou víry…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy