Texty písní Celine Dion A L'Olympia Where Does My Heart Beat Now (A L'Olympia)

Where Does My Heart Beat Now (A L'Olympia)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So much to believe in
We were lost in time
Everything I needed
I feel into your eyes
Always thought of keepin
Your heart next to mine
But now that seems so far away
Don't know how love could leave
Without a trace
Where do silent hearts go?

Where does my heart beat now
Where is the sound
That only echoes through the night
Where does my heart beat now
I can't live without
Without feeling it inside
Where do all the lonely hearts go

Candle in the water, drifting helplessly
Hiding from the thunder
Come and rescue me
Driven by hunger
Of the endless dream

I'm searching for the hand that I can hold
I'm reaching for the arms that let me know
Where do silent hearts go?

Where does my heart beat now
Where is the sound
That only echoes through the night
Where does my heart beat now
I can't live without

Without feeling it inside
Where do all the lonely hearts go
Where do all the lonely hearts go

Then one touch overcomes the silence
Love still survives
Two hearts needing one another
Give me wings to fly

Where does my heart beat now
Where is the sound
That only echoes through the night
Where does my heart beat now
I can't live without
Without feeling it inside

I've got someone to give my heart to
Feel it getting stronger and stronger
And stronger

Hearts are made to last
Till the end of time
Tak mnoho na uvěření
Byli jsme ztraceni v čase
Vše co jsem potřebovala
Cítím ve tvých očích
Stálá myšlenka na setrvání
Tvého srdce vedle mého
Ale teď se to zdá být tak vzdálené
Nevím jak mohla láska odejít
Beze stopy
Kam jdou tichá srdce?

Kde teď bije moje srdce
Kde je ten zvuk
Který se ozývá jen přes noc
Kde teď bije moje srdce
Nemůžu žít bez toho
Bez toho abych ho cítila uvnitř
Kam jdou všechna osamělá srdce

Svíce ve vodě, bezmocně unášena
Skrývající se před hromem
Přichází a zachraňuje mě
Jde za touhou
Nekonečného snu

Hledám ruku, které se můžu držet
Chytám se paží, které mě nechají poznat
Kam jdou tichá srdce?

Kde teď bije moje srdce
Kde je ten zvuk
Který se ozývá jen přes noc
Kde teď bije moje srdce
Nemůžu žít bez toho

Bez toho abych ho cítila uvnitř
Kam jdou všechna osamělá srdce
Kam jdou všechna osamělá srdce

Pak jeden dotek zdolá ticho
Láska vždy přežije
Dvě srdce, potřebující se navzájem
Dávají mi křídla na létání

Kde teď bije moje srdce
Kde je ten zvuk
Který se ozývá jen přes noc
Kde teď bije moje srdce
Nemůžu žít bez toho
Bez toho abych ho cítila uvnitř

Našla jsem někoho komu dám své srdce
Cítím stává se silnějším a silnějším
A silnějším

Srdce žijí do konce
Až na věky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy