Texty písní Chris Medina What Are Words What are words

What are words

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Anywhere you are, I am near.
Anywhere you go, I´ll be there.
Anytime you whisper my name,
you´ll see.

Every single promise I keep,
because what kind of guy would I be,
if I was to leave, when you need me most.

What are words,
If you really don´t mean them,
when you say them.

What are words?
If they´re only for good times.
Then it´s on, when it´s love,
yeah, you say them out loud those words,
they never go away.
They live on, even when we´re gone.

And I know an angel would say just from me.
And now know I´m meant to be where I am
and I´m gonna be.

Standing right beside her tonight
And I´m gonna be by your side.
I would never leave when she needs me most.

What are words,
If you really don´t mean them,
when you say them.

What are words?
If they´re only for good times.
Then it´s on, when it´s love,
yeah, you say them out loud those words,
they never go away.
They live on, even when we´re gone.

Anywhere you are,I am near.
Anywhere you go, I´ll be there.
And I´m gonna be here forever more.

Every single promise I keep,
because what kind of guy I would be,
If I was to leave, when you need me most.

I´m forever keeping my angel close.
Kdekoliv jsi, já jsem blízko.
Kamkoliv jdeš, já budu tam.
Kdykoliv zašeptáš mé jméno,
uvidíš mě.

Dodržím každý slib,
protože co bych to byl za člověka,
pokud bych tě opustil, když mě nejvíc potřebuješ.

Co jsou slova,
pokud opravdu nic neznamenají,
když je říkáš.

Co jsou slova?
Když jsou tady jen v dobrých časech.
Je to tak, když miluješ,
ano, potom říkáš tato slova hlasitě,
oni nikdy nezmizí.
Žijí, dokonce i když jsme pryč.

A já vím, že je anděl poslal jen pro mě.
A teď vím, že jsem tam, kde jsem chtěl být
a budu.

Dnes v noci, stojím správně po jejím boku
a budu vedle ni.
Nikdy bych ji neopustil kdyby mě potřebovala nejvíc.

Co jsou slova,
pokud opravdu nic neznamenají,
když je říkáš.

Co jsou slova?
Když jsou tady jen v dobrých časech.
Je to tak, když miluješ,
ano, potom říkáš tato slova hlasitě,
oni nikdy nezmizí.
Žijí, dokonce i když jsme pryč.

Kdekoliv jsi, já jsem blízko.
Kamkoliv jdeš, já budu tam.
A já tu budu navěky.

Dodržím každý slib,
protože co bych to byl za člověka,
kdybych tě opustil, když mě nejvíc potřebuješ.

Navždy si udržím svého anděla blízko.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy