Texty písní Christina Perri Lovestrong Distance

Distance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sun is filling up the room
And I can hear you dreaming
Do you feel the way I do?
Right now?

I wish we would just give up
'Cause the best part is falling
Calling anything but love

And I will make sure
To keep my distance
Say I love you
When you're not listening
And how long
Can we keep this up, up, up?

Please don't stand so close to me
I'm having trouble breathing
I'm afraid of what you'll see
Right now

I'll give you everything I am
All my broken heartbeats
Until I know you'll understand

And I will make sure
To keep my distance
Say I love you
When you're not listening
And how long
Can we keep this up, up, up?

And I keep waiting
For you to take me
You keep waiting
To save what we have

So I'll make sure
To keep my distance
Say I love you
When you're not listening
And how long
Can we keep this up, up, up?

Make sure
To keep my distance
Say I love you
When you're not listening
And how long
Till we call this love, love, love
Slunce zaplňuje místnost
A já tě slyším snít
Cítíš to samé jako já?
Právě teď?

Přeji si, abych se mohli prostě vzdát
Protože to nejlepší se hroutí
Volání všeho možného, jen ne lásky

A ujistím se, že
Abych si udržela odstup
Řeknu "Miluji tě"
Když neposloucháš
A jak dlouho,
Tohle můžeme udržovat?

Prosím, nestůj tak blízko mne
Mám potíže s dýcháním
Bojím se toho, co uvidíš
Právě teď

Daruji ti všechno, čím jsem
Všechny mé zlomeniny srdce
Dokud nebudu vědět, že jsi porozuměl

A ujistím se, že
Abych si udržela odstup
Řeknu "Miluji tě"
Když neposloucháš
A jak dlouho,
Tohle můžeme udržovat?

A stále čekám
Na tebe, až si mě vezmeš
Ty stále čekáš
Abys zachránil to, co máme

Tak se ujistím, že
Abych si udržela odstup
Řeknu "Miluji tě"
Když neposloucháš
A jak dlouho,
Tohle můžeme udržovat?

Ujisti se, že
Abych si udržela odstup
Řeknu "Miluji tě"
Když neposloucháš
A jak dlouho,
Budeme moci tohle nazývat láskou, láskou, láskou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy