Texty písní Christina Perri Lovestrong My Eyes Bonus Track

My Eyes Bonus Track

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My eyes are so tired
They should sleep
But they won't
They don't
They won't let me pass this up

My eyes are stuck open in love
They want more of him
They need less of this
They're everything
They're unbelievable

My eyes are lonely and cold
They're young
And they're old
They're looking for a way out
And a moment to let you in
They want nothing to do with me
And only want to do with him
They're hungry
I'm warning
And I'm scared

They won't let me thrive
They'll need everything you own
Make it all so real
By learning to feel
What's not really happening
What's going on is much more
Then I ever hoped for
Ever hoped for

And I'd much rather imagine it
Then not live at all
Mé oči jsou tak unavené
Měly by spát
Ale nebudou
Ony ne
Nedovolí mi tímhle projít

Mé oči zůstaly otevřené v lásce
Chtějí víc jeho
Potřebují míň tohoto
Jsou všechno
Jsou neuvěřitelné

Mé oči jsou osamělé a chladné
Jsou mladé
A jsou staré
Hledají cestu ven
A moment k tomu nechat tě uvnitř
Nechtějí semnou nic dělat
A chtějí dělat jen něco s ním
Jsou hladové
Varuju
A jsem vystrašená

Nenechají, aby se mi dařilo
Budou potřebovat všechno, co vlastníš
Dělají to všechno tak reálné
Učením cítit
Což se opravdu neděje
To, co se děje je mnohem víc
Než v co jsem kdy doufala
Kdy doufala

A mnohem radši bych si to představila
Jinak bych vůbec nežila
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy