Texty písní Clan of Xymox Creatures Undermined

Undermined

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One hundred million times I said it to you
There's nothing else I will do for you
How many times do you have to hear from me
There's nothing you can do to keep me here
All violations and degradations
All confrontations are decimating

I feel so sick inside, I feel so undermined
You hold me to the edge of a knife
You make me suffer inside

Your tone of voice seems amplified
You think I'll succumb to all of your lies
One hundred million times I tasted deceit
And no one cares but for one other release
Not one insight of me, not one can make you see
Not one can make you bleed, not hundred silence you
Carry on the lean machine, carry on your lean machine
I carry on with my big dream
Like the stowaway no one's seen

I feel so undermined, I feel so sick inside
And I am misunderstood for times
No one seems to realize

That I'll get what I want and I got what I wanted to do
And I get what I want to do
And I get what I want them to do

No one destroys my dream
No one will destroy my dream
Stomilionkrát jsem ti to říkal
Není nic co bych pro tebe udělala víc
Kolikrát jsi to slyšel ode mne
Není nic čím by sis mne udržel
Všechny přestupky a ponižování
Všechna střetnutí decimují

Cítím se uvnitř nemocná, cítím se narušená
Držíš mne dokonce nožem
Děláš tak, abych uvnitř trpěla

Tvůj tón hlasu se zdá zvýšený
Myslíš si, že se podřídím všem tvým lžím
Stomilionkrát jsem okusila zradu
A nikdo se nezajímal, ale pro další jiné uvolnění
Ani jedno pochopení, ani jeden tě nedonutí mne takhle vidět
Ani jeden tě nemůže zranit,ani tisíc tichých ty
Vozíš se na štíhlém stroji, vozíš se na štíhlém stroji
Já pokračuji s velkým snem
Stejně jako nikdo nevidí černého pasažéra

Cítím se tak narušeně, cítím se zraněná uvnitř
A na věky jsem nepochopená
Nikdo, zdá se, si to neuvědomí

Tak se vezmu co chci a dostanu to, co chci dělat
A dostanu co chci dělat
A dostanu co chci aby dělali on

Nikdo neničí můj sen
Nikdo nezničí můj sen
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy