Texty písní Cradle Of Filth The Principle Of Evil Made Flesh Imperium Tenebrarum

Imperium Tenebrarum

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Swords in hand at the bloody fields of history
We rend our blades through dogma and humility
Carve the future according to our will
Set worlds ablaze with our seething fire
Let you all acknowledge that we are here
As masters to rule this failing humanity
Our beings formed in rage and defiance
With strength to trample the weak and the foolish
And so we march with burning brands
Temples of flame on our path to glory
Meče v ruce v krvavé oblasti historie
My rozdělili naše čepele skrz dogma a pokoru
Tesaní budoucna bude podle nás
Nastavit světy s našim hořícím ohněm
Ať vy všichni přiznáte, že jsme zde
Jako mistři na toto pravidlo chybujícího lidstva
Naše bytosti vytvořené ve vzteku a vzdoru
S pevností k ušlapání slabích a bláznivích
A tak jsme pochodovali s hořícími značkami
Chrámy z plamene na naší cestě ke slávě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy