Texty písní Crashpoint Acid Vitamin Blue Shadow

Blue Shadow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was the slowly evening
With today´s weather
Smack of the moments
Blank wall and I can´t get over
It´s getting late and I´ve got the think on my brain
What´s wrong what´s not

Where is the pass?
Where is the god?

Things get´s out of my hands
And there is no getting around that
No friends
No home
Alone with my self
I was give away my body
So my body is gone
But my soul
I´m afraid to let you go
Pleas stay with me
Go between me and some LSD
Under gable of the night
My soul dissolve in smoke
And blue shadow walk around the streets
Blue shadow walk around

So I can´t get out from....
I´m still breathing but I can´t get out from this hole

I don´t even know what is good any more
Clean head or blue sky or something more?

Yo life in the city
Yo represent
Yo style yo culture
Community of yo friends
Yo´re looking for the true
Yo´re trying to understand
So yo´re smoking
Lot of plants growing up in your own hands
Byl to klidný večer
S dnešním počasím
Šlehnutí momentů
Prázdná zeď a nemohu se přes to dostat
Je pozdě a přemýšlím
Co je špatně a co ne

Kde je přechod?
Kde je Bůh?

Věci mi padají z rukou
A nedá se to obejít
Žádní přátelé
Žádný domov
Sám se sebou
Odstranil jsem své tělo
Tak je mé tělo pryč
Ale má duše
Bojím se tě nechat odejít
Prosím, zůstaň se mnou
Kráčej mezi mnou a nějakým LSD
Pod štítem noci
Má duše se rozpustí v kouři
A modrý stín obchází v ulicích
Modrý stín obchází

Tak se nemohu dostat pryč...
Stále dýchám, ale nemohu se dostat z téhle díry

Už ani nevím, co je dobré
Vyčistit hlavu, modrou oblohu nebo i něco víc?

Tvůj život ve městě
Reprezentuješ
Tvůj styl, tvá kultura
Společnost tvých přátel
Hledáš pravdu
Snažíš se rozumět
Tak kouříš
Mnoho rostlin vyrůstá v tvých vlastních rukou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy