Texty písní Crashpoint Acid Vitamin Illogical

Illogical

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tell me isn´t true you can see everything more simple
When you have no place to hide
You can only wash your dirty hands, be alone in silence, live over that moments
Yes they told you a lot of things you tought it's true but you also have been a liar
To seek and to find are two different things even it looks so illogical
Řekni mi, není pravda, že můžeš chápat všechno jednodušší
Když se nemáš kde skrýt
Můžeš si pouze umýt své špinavé ruce, v tichu buď osamělý, žij přes tyhle momenty
Ano, řekli ti mnoho věcí, o kterých sis myslel, že jsou pravdivé, ale taky jsi byl lhářem
Hledat a najít jsou dvě odlišné věci i když to vypadá tak nelogicky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy