Texty písní Cripper Devil Reveals Caged With A Gun

Caged With A Gun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

20 hours, 96 days, 3 years
We were like fire
And burnt in a rush

My eyes are open
And I know that I will die
My eyes are open now
I know one day you will, too

There is no lie
That could protect us now?
Our reality
Is what we believe

And we believe
It's way too big
That we'd grow out of it (I know)
We can't grow out of it (I know, I know, I fuckin' know)

Caged with a gun
Thoughts run like a butterfly
I can't see no misery
Take my hand
Are you still there?

Beyond horizon
Only fools can see
Don't promise me heaven
For it won't save me from hell

Hell, hell, black, black, black, black
Black and white
Turn it right
Put it aside
See the walls
Get pushed around
From side to side
Break the habit
Break the spell
Set the fire
Or go to hell

A little too white
A little too much plastic
Wear the suit until it fits
Oh, am I sarcastic?
Don't you worry now
No need to be careful
We can't kill
What is already dead
20 hodin, 96 dnů, 3 roky
Byli jsme jako oheň
A spálil ve spěchu

Moje oči jsou otevřené
A já vím, že budu umírat
Moje oči jsou otevřené nyní
Vím, že jednoho dne bude také

Neexistuje žádná lež
To by mohlo chránit nás teď?
Naše reality
Je to, co věříme

A věříme, že
Je to příliš velký
, Že bychom z toho vyroste (I know)
Nemůžeme pěstovat z něj (já vím, já vím, já fuckin 'know)

V kleci s pistolí
Myšlenky běží jako motýl
Nevidím žádný trápení
Podej mi ruku
Jsi tam ještě?

Beyond horizont
Jen hlupáci vidí
Don't slib mi nebe
Pro to nezachrání mě z pekla

Peklo, peklo, černá, černá, černá, černá
Černá a bílá
Turn It Right
Dejte je stranou
Podívejte se na stěny
Get tlačil kolem
Ze strany na stranu
Break zvyk
Kouzlo
Set oheň
Nebo jít do pekla

Trochu moc bílý
Trochu moc plastové
Nosit oblek, až padne
Ach, jsem sarkastická?
Nebojte se teď
Není potřeba být opatrný
Nemůžeme zabít
Co je již mrtvý
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy