Texty písní Cripper Devil Reveals Devil Reveals

Devil Reveals

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The triumph of the underdog
Questioning the world
A higher gain of circumstance
Lest we forget

For now the case is clear
For now the fellow rescued
When truth is what we fear
Then fear is nevermore

How could it all have come this far?
And now -- how do we cope?
The best, it seems, is to shut up
And let bygones be gone

When all we have is here
There's nothing left to witness
So don't deny what we're
And let's just mind our business

Hope is the devil
The devil is mine
Devil reveals

What a flesh-devoured skull you are!
One-eyed among the blind!
Now you see, you can't forget
You wish, you'd never known

The more there is to hide
The more there's to uncover
So welcome to the other side
This trip here is hell!

"Fool!
Don't you see now
that I could have poisoned you?
A hundred times had I been able to live without you."

"Fool!
Don't you see now
that I could have poisoned you a hundred times?
...had I been able to live without you."
Vítězství outsidera
Výslechu svět
Vyšší zisk okolností
Abychom nezapomněli

Nyní je věc jasná
Nyní chlapík zachránil
Když pravda je to, co máme strach
Strach je pak už nebyly

Jak by se to vše má tak daleko?
A teď - jak se máme vyrovnat?
Nejlepší, jak se zdá, má držet hubu
A ať už minulost

Když vše, co máme je tady
Neexistuje nic, co by svědek
Takže nepopírám, to, co jsme
A nechat to jen mysl našeho podnikání

Naděje je ďábel
Ďábel je moje
Ďábel zjistí

Jaké maso-pohltil lebky jste!
One-eyed mezi slepý!
Nyní můžete vidět, nelze zapomenout
Si přejete, byste nikdy nepoznala

Čím více je skrýt
Čím více je tu odhalit
Takže vítejte na druhou stranu
Tento výlet je tady peklo!

"Blázne!
Copak nevidíš teď
že bych mohla mít otrávili jste?
Stokrát jsem byl schopen žít bez tebe. "

"Blázne!
Copak nevidíš teď
že bych mohla mít otrávili jste stokrát?
... jsem byl schopen žít bez tebe. "
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy