Texty písní Cripper Devil Reveals I

I

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now that we don't pay much attention
To what goes up or must come down
We decided not to follow
Apart from that we just don't care

From a decent crowded journey
Into a private desert land
Up-to-the-minute reviewed autonomy
Proof of independent anonymity

When the highest point of individuality
Culminates in loneliness
We reject our identity
And declare all reflections to be wrong

We, as a team of soloists
Are so unlike that we are desolate
Do we get a kick out of it?
This is just organised limitation

[Bridge:]
Are we strong enough for our egos?
Is there room to give us space?

[Chorus:]
I am on my own
Because I sent everybody else away
No one knows how to take me
Without being told

You are on your own
Because you sent everybody else away
No one knows how to take you
Without being told

We can no longer differ from the mainstream
'Cause we're insisting on a distinct minority
When finally everybody's different
Will we be the same again?

With emancipation-labelled foreheads
We proudly present our disintegrity
No box seems shapeless enough
For us to fit in
Nyní, když jsme neplatili tolik pozornosti
Chcete-li, co se děje, nebo se musí sestoupit
Rozhodli jsme se následovat
Kromě toho, že jsme prostě nezajímá

Od slušné přeplněné cesty
Do soukromé pouštní půdy
Up-to-minute-přezkoumat autonomie
Důkaz nezávislého anonymity

Když se nejvyšší bod osobnosti
Vrcholí v osamělosti
Odmítáme naší identity
A prohlašují, že všechny úvahy se mýlí

My, jako tým sólistů
Jsou tak, že na rozdíl od nás jsou zpustošené
Dostaneme kop z toho?
To je jen organizovaná omezení

[Bridge:]
Jsme dostatečně silný pro naše ego?
Je zde prostor, aby nám místo?

[Chorus:]
Jsem na své vlastní
Protože jsem poslal všem ostatním pryč
Nikdo neví, jak si pro mě
Aniž by je někdo

Nacházíte se na vlastní pěst
Protože jsi poslal pryč všichni ostatní
Nikdo neví, jak na vás
Aniž by je někdo

Nemůžeme už se liší od hlavního proudu
'Cause jsme trvat na odlišných menšin
Když se konečně všichni jsou různé
Budeme jako dřív?

S emancipací-značeného čelech
Hrdě současné době se naše disintegrity
Ne box zdá dost beztvará
Pro nás, aby se vešly do
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy