Texty písní Cripper Freak Inside Sun Colour Black

Sun Colour Black

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

An owner of my own
A twisted thought my home
White: the noise
Sun; colour: black
Protagonize
Participate
World on fire, burning me

[Ref:]
A confession: Alone
Opposition: here
An internation: unknown
An indentation: fear

Disturber made of dirt
Each memory can hurt
Eyes: wide open
Mouth; distortion: pain
Freezing
Bleeding
Remain in silence, rest in peace
Majitel vlastní
Twisted, že můj domov
Bílá: hluk
Slunce, barva: černá
Protagonize
Participate
Svět na oheň, hoří mi

[Ref:]
Vyznání: Alone
Opozice: zde
Mezinárodní: neznámý
Odsazení: strach

Narušitel z hlíny
Každá paměť může ublížit
Oči: dokořán
Ústa, zkreslení: bolest
Zmrazení
Krvácení
Zůstat v tichu, odpočívat v pokoji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy