Texty písní Cripper Killer Escort Service EP Wicked

Wicked

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wicked as the time goes by
But something's left for me to try
Nothing but bad behaviour
Here I am -- and I'm my saviour
Picking up my coming thoughts
Falling downwards through the droughts
Welcome to my latest nightmare
Here I am -- and you are nowhere

[Ref:]
So there you go
Come on keep dying
But shut your mouth
And stop your crying

Moaning, sitting and not sleeping
What a pity -- she is weeping
So far I'm counting days and nights
Here I am -- and you're not in sight
Buried is another day
No more lies no need to pray
You're the biggest story faker
Here I am -- I'm your life-taker

Bury her alone and deep
Bury her alone

Bury her deep

A player for 100 times - A prayer of 100 lies
Bezbožný, jak plyne čas
Ale něco zbylo pro mě zkusit
Nic ale špatné chování
Tady jsem - a já jsem spasitel
Zvedl můj příchod myšlenky
Falling dolů přes sucha
Vítejte na mé poslední noční můra
Tady jsem - a ty nejsou nikde

[Ref:]
Takže tam máš
No tak držet umírající
Ale zavřel ústa
A přestat si pláče

Sténání, jak sedí a nespí
Jaká škoda - ona pláče
Zatím jsem počítání dnů a nocí
Tady jsem - a nejste v dohledu
Pohřben je jiný den
Už žádné lži není potřeba, aby se modlili
Jsi největší příběh Faker
Here I am - já jsem tvůj život-příjemce

Pohřbít ji na pokoji a hluboký
Pohřbít ji na pokoji

Pohřbít svou hlubokou

Hráč na 100 krát - modlitba 100 lži
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy