Texty písní Criss Angel Mindfreak D.A.M.

D.A.M.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Post apocalyptic magician
with the new record ?
Welcome back Harry Houdini with new bag tricks
I'll show ya, show ya, show ya how I do that trick
The one that makes you scream and kick
Obsessin and messin' with your fantasy
I'll play with your perception of reality
Show me, Show me, Show me what you wanna see
Let me introduce you to the human in me.

I spent my life listening to everyone's help
I know there people that try to wear me out
I'm psyching you our or I'll bail you out
I never really get what these things are about.

Auto mechanical, I'm still magical,
delusion of illusion, like a winston owl
overly curious, 45 furious
goddamn try me out see if I'm serious
*
you never Tell me or ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me
never tell me or ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me

Mean, mean spirit
try to use my powers while suffering
Kayala's beauty is just out of reach ?
Until these enemies of Amystika I can defeat ?
Auto mechanical, I'm still magical,
delusion or illusion, like a winston owl
overly curious, 45 furious
goddamn try me out see if I'm serious

you never tell me or ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me
never even tell me or ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me

So step into the nexus
meet the loyal in me [laugh]
Insane creations, world of illusion, Inhuman,
Metamorphosis, tre-tremor

[whispered]yah, yah, yah, Firestorm
[whispered]Rev it up, revelation
[Whispered] boom boom, ha ha
Post apocalyptic magician
with the new record ?
Welcome back Harry Houdini
Show ya, show ya, show ya how I do that trick
The one that makes you scream and kick

I'm still magical,
delusion or illusion, like a winston owl
overly curious, 45 furious
goddamn try me out see if I'm serious
* So don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me
Don't even tell me don't ask me
I'm sick of all you people who harass me

post apocalyptic magician with a lyrical creation
???
Welcome back Harry Houdinï
welcome back!
march 2000
don't ask
don't ask me
don't ask me
don't ask me!
Post apokalyptický kouzelník
S novým rekordem ?
Vítej zpět Harry Houdini s taškou nových triků
Ukážu ti, ukážu ti, ukážu ti jak dělám ten trik
Ten kdo tě donutí křičet a kopat
Posedne a zašpiní tvoji fantazii
Budu si hrát s vaším vnímáním reality
Ukaž mi, ukaž mi, ukaž mi co chceš vidět
Dovolte mi, abych vám představil člověka ve mně.

Strávil jsem život posloucháním každého pomoci
Vím, existují lidé lidé, kteří se mě snaží opotřebit
Psychózuji tě , nebo tě dostanu ven
Nikdy jsem skutečně nepochopil, o čem tyhle věci jsou

Automechanické, jsem stále magický
Halucinace z iluze, Jako (?winston?) sova
Příliš zvědavý, 45 zuřivý
Zatraceně, pokuste se veřejně vidět, jestli jsem vážný

Nikdy mi neřeknete nebo se nezeptáte
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Nikdy mi neříkejte, nikdy se neptejte
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se

Zlý, zlý duch
Snažte se využít mé moci když trpím.
Kayalaina krása je právě mimo dosah ?
Dokud tihle nepřátelé Amystiky , mohu porazit ?
Automechanický, Jsem stále magický
Halucinace z iluze, jako (?winston?) sova
Příliš zvědavý, 45 zuřivý
Zatraceně, pokuste se veřejně vidět, jestli jsem vážný

Nikdy mi neřeknete nebo se nezeptáte
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Nikdy mi ani neříkejte, nikdy se neptejte
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí co mě otravují

Takže krok do spojitosti
Potkat věrného ve mě (smích)
Nepříčetné výtvory, svět iluzí, nelidský
Metamorfózy, tře-třes

(šeptáno) jo, jo, jo bouře
(šeptáno) Zvednout otáčky, zjevení
(šeptáno) bum, bum, ha ha
Post apokalyptický kouzelník
S novým rekordem ?
Vítej zpět Harry Houdini
ukážu ti, ukážu ti, ukážu ti jak dělám ten trik
Ten kdo tě donutí křičet a kopat

Stále jsem magický
Halucinace nebo iluze, jako (?winston?) sova
Příliš zvědavý, 45 zuřivý
Zatraceně, pokuste se veřejně vidět, jestli jsem vážný
Takže mi ani neříkejte, ani se mě neptejte
Je mi špatně z lid co mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují
Ani mi nic neříkejte, neptejte se
Je mi špatně z lidí, kteří mě otravují

Post apokalyptický kouzelník s lyrickou tvorbou
???
Vítej zpět Harry Houdini
Vítej zpět !
Březen 2000
Neptej se
Neptej se mě
Neptej se mě
Neptej se mě !
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy