Texty písní Crowded House Together alone Distant Sun

Distant Sun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tell me all the things you would change
I don't pretend to know what you want
When you come around and spin my top
Time and again, time and again
No fire where I lit my spark
I am not afraid of the dark
Where your words devour my heart
And put me to shame, put me to shame

R:
When your seven worlds collide
Whenever I'm by your side
The dust from a distant sun
Will shower over everyone

Still so young to travel so far
Old enough to know who you are
Wise enough to carry the scars
Without any blame, there's no one to blame

It's easy to forget what you learned
Waiting for the thrill to return
Feeling your desire burn
And drawn to the flame

R:

The dust from a distant sun
Will shower over everyone

And I'm lying on the table
Washed out in a flood
Like a Christian fearing vengeance from above
I don't pretend to know what you want
But I offer love.

R:
Řekni mi o všem, co bys změnila
Nechci předstírat, že vím, co chceš
Když projdeš kolem a roztočí se mi v hlavě
Znovu a znovu, znovu a znovu
Není oheň tam, kde jsem zapálil svou jiskru
Nebojím se tmy
Kde Tvá slova pohltí mé srdce
A zahanbí mě, zahanbí mě

R:
Když Tvých sedm světů narazí
Pokaždé, když jsem po Tvém boku
Prach ze vzdáleného Slunce
Pohltí každého

Stále tak mladý, abych cestoval tak daleko
Dost starý na to abych věděl, kdo jsi
Dost zkušený na to mít jizvy
Bez jakékoliv viny, není tu koho obvinit

Je snadné zapomenout na to, co ses naučila
Čekání na návrat vzrušení
Pocit Tvého přání hoří
A přetváří se v plamen

R:

Prach ze vzdáleného Slunce
Pohltí každého

A já jsem ležel na stole
Umytý v povodni
Jako křesťan se obávavám pomsty ze shora
Nechci předstírat, že vím, co chceš
Ale nabízím lásku.

R:
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy