Texty písní Cyndi Lauper She's So Unusual Time After Time

Time After Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lying in my bed I hear the clock tick,
And think of you
Caught up in circles confusion
Is nothing new
Flashback - warm nights
Almost left behind
Suitcases of memories,
Time after...

Sometimes you picture me
I'm walking too far ahead
You're calling to me, I can't hear
What you've said
Then you say - go slow
I fall behind
The second hand unwinds

2x Chorus:
If you're lost you can look
and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you
I'll be waiting
Time after time

After my picture fades and darkness has
Turned to gray
Watching through windows
you're wondering
If I'm OK
Secrets stolen from deep inside
The drum beats out of time

Chorus:
If you're lost...

You said go slow
I fall behind
The second hand unwinds

Chorus:
If you're lost...
...Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Ležící v posteli slyším tikot hodin
A myslím na Tebe
Polapená v bludném kruhu chaosu
Nic nového
Ohlédnutí zpět - horké noci
Téměř zapomenuté
Kufry vzpomínek
Čas od...

Občas si mne představuješ
Kráčím příliš daleko vpředu
Voláš na mne, nemůžu slyšet
Co jsi to řekl?
Pak jsi řekl - jdi pomalu
Zůstávám vzadu
Druhá ruka odpočívá

Refrén:
Jestli ses ztratil, můžeš se podívat
a najdeš mne
Čas od času
Jestli padáš, já Tě chytnu
Budu čekat
Čas od času

Pak můj obraz bledne a temnota
zešedne
Hledící skrz okno
Se zajímáš
Jestli jsem v pořádku
Tajemství ukradená z nejhlubšího nitra
Buben bubnuje mimo takt

Refrén:
Jestli ses ztratl...

Řekl jsi jdi pomalu
Zůstávám vzadu
Druhá ruka odpočívá

Refrén:
Jestli ses ztratil...
...Čas od času
Čas od času
Čas od času
Čas od času
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy